Vefk (wafq, wifq) predstavlja magični kvadrat čudesno blagotvornih svojstava čiji sadržaj predstavlja suštinu i srž tajnih vještina i učenja Orijenta. Obično se radi o šifriranim ili numeričkim vrijednostima harfova, magičnih formulacija, kuranskih sadržaja..., kojima se u hebrejskim i arapskim tajnim učenjima pripisuju izuzetne mistične i blagotvorne moći.

Vefkovi se koriste i u spravljanju hamajlija, talismana i magičnih zapisa, ali se mogu nositi i sami, pogotovo kada su dio blagotvornog sadržaja 99 Lijepih Božijih imena. U prošlosti se najčešće koristio magični kvadrat s uzvišenim Božijim imenom (Allh), ali su se u istu, blagotvornu svrhu, koristili i vefkovi sa citatima iz Kur'ana i drugih svetih knjiga, te imena meleka (anđela), itd.

Napomena: Vefkovi se rade prema autentičnom drevnom ceremonijalu, imajući u vidu ličnost naručioca, situaciju u kojoj se nalazi i njegov astrološki profil. Graviranje vefkova na prstenju i privjescima se radi ručno prema uputama i iskustvima drevnih orijentalnih spravljača.

Kada izvršite uplatu, obavezno nam na e-mail alternativa@bosnic.com javite godinu, mjesec, dan i sat svog rođenje (ukoliko znate), te ime majke i podatak pod kojim se brojem naručeni vefk pominje u 99 Lijepi Božijih imena. Preporučujemo da obavezno pročitate serijal Lijepa Božija imena kako biste mogli precizirati svoj zahtjev.

Više o vefkovima