Želite li saznati zašto ujutro iz kreveta ustajete umorni, neraspoloženi, depresivni, s glavoboljom ili bolovima u pojedinim dijelovima tijela? Zašto Vaši ukućani lako obolijevaju?
Jeste li provjerili štetna zračenja u svom stanu? Možda su položaji kreveta razlog Vašem jutarnjem neraspoloženju i čestim bolestima u porodici?
Sada je prilika da saznate odgovore na ova i druga pitanja. Pošaljite nam precizan nacrt stana, sa tačnim rasporedom u sobama i mjestom gdje su smješteni ležajevi ili kreveti (kao na tlocrtu gore). Na skici obavezno naznačite položaj stana, u odnosu na sjver-jug.

Naručujem radiesteziski pregleda stana

PROČITAJTE VIŠE

Napomena: Crtež slati na adresu: Ahmed Bosnic (za radiestezistu), Brčanska 1, 71000 Sarajevo, BiH ili putem E-maila ahmed@bosnic.com obavezno u gif. ili jpg. crno-bijelom formatu. Prilikom slanja ne zaboravite navesti svoje ime i prezime i tačnu adresu.