Med Avicenna je idealno sredstvo u liječenju bolesti izazvanih napadom džinna (zlih duhovnih) i crnom magijom (sihirom). To potvrđuje i hadis u kojem Božiji poslanik Muhammed (s) kaže:

“Držite se dva lijeka: meda i Kur’ana!”

Ibn Sina - Avicenna, genije svog vremena i autor čuvenog “Medicinskog kanona” (al-Qanun fi'l-tibb), smatrao je med lijekom za dušu i zdravlje. Kao lučonoša arapske medicinske škole, on je - koristeći med i kur’anske ajete – spravljao ljekovite preparate, koji su prema drevnim svjedočanstvima i predanjima, navodno, mogli da ožive čak i mrtve!

Većinu najdragocijenijih recepture Ibn Sine - Avicenne (za duševnu harmoniju, dug i sretan život, porodičnu sreću, protiv sihira i crne magije, itd) preuzeo je šejh Ahmed el Buni, možda najpoznatiji spravljač zapisa i hamajlija svih vremena.

Iz te vrijedne baštine potiče i čudesni Med Avicenna, koji je do sada u bezbrojnim prilikama pokazao svoje čudesne blagotvorne moći.

PROČITAJTE VIŠE