Jedna od najpopularnijih u Indiji jeste spolna ili ljubavna magija, piše istraživač Idriz Shah. Ovaj termin (poznat kao strikarmani) obuhvata sve poznate oblike veza sa suprotnim polom. Muškarci odlaze kod praktičara da bi zaslužili ljubav žene koju žele uzeti; žene koje žele djecu, kupuju hamajliju u tu svrhu; oni koji su već u braku, prizivaju duhove da stišaju neslogu ili da osiguraju pomirenje.

·    Za buđenje strasne ljubavi kod žene
Ova se bajalica govori što je moguće više puta u toku punjenja Meseca i vjeruje se da je uvijek uspješna:
''Svemoćnom strijelorn ljubavi probadam tvoje srce, o, Ženo!
Ljubav koja nelagodu stvara, koja će te preplaviti, ljubav prema meni!
Ta strijela koja leti istinski i pravo, u tebi će razgoriti želju. Njen vrh je od moje ljubavi, a njen džilit moja odlučnost da te posjedujem!
Eto, srce je tvoje probodeno. Strijela je pogodila kući.
Ovim sam vještinama savladao tvoju snebivljivost, ti si se promjenila! Dođi k meni pokorna, bez ponosa, kao što sam i ja bez njega, kao što sam i ja pun žudnje! Tvoja će majka biti nemoćna da spriječi tvoj dolazak, a ni otac te tvoj neće moći da spriječi! Ti si sva u mojoj vlasti.
O, Mitra, o, Varuna, lišite je snage volje! Ja, samo ja, imam vlast nad srcem i umom moje voljene!''
Ovu bajalicu prati izrada i mahanje strijelom koja je fizički pandan imaginarne ljubavne strijele. Kao i s drugim činima ove vrste, obred može da izvodi ljubavnik ili opsjenar.

·    Za buđenje strasti muškarca
Postoji veoma veliki broj ovakvih čini. U principu, one slijede obrazac sličan onome koji koristi suprotni spol. Izgleda da je glavna razlika u činjenici da se moraju ponoviti sedam puta, a ženama se uvijek, zbog nekog nepoznatog razloga, preporučuje da nikada ne povjere drugim ženama svoje magijske aktivnosti. Bajalica počinje riječima:
''Opsjednuta sam žarkom ljubavi prema tom muškarcu: ova mi ljubav dolazi od Apsarasa koji je uvijek pobjednik.
Neka taj muškarac žudi za mnom, neka me želi, neka izgara od želje za mnom! Neka ova ljubav izađe iz duha i uđe u njega.
Neka me poželi kao što ništa poželio nije! Volim ga, želim ga: on mora osjetiti isto za mene!
O, Maruce, neka ga ljubav ispuni; o, Duše vazduha, ispuni ga ljubavlju; o, Agni, neka gori od ljubavi za mene!...''

Vrlo često se koriste i sledeće čini:
''Snagom i zakonima Varune pozivam žarku silu ljubavi u tebi, za tebe. Žudnju, moćnog duha ljubavi kojeg svi bogovi stvoriše u vodi, pozivam i molim da tvoju ljubav osigura za mene!
Indrani je magnetisao vode ovom ljubavnom silom. I nju ja pozivam po zakonima Varune, da te razgore! (ponavlja se dva puta)
Volit ćeš me gorućom žudnjom!...''
Odbijanje takođe pruža mnogo prilika za upražnjavanje magije. U slučaju da žena napušta muža ili da zavoli nekog drugog, ova se bajalica ponavlja barem 49 puta i to uveče, sve dok se dotična ili dotični ne vrati.

·    Način osiguravanja povratka žene
''Naredio sam Nebu, Zemlji i svemu da miruju. Prizivam duha koji ima moć da sve stvari umiru. Svim sredstvima preko Agnija, natjeraj je da mi se vrati! Ove se moćne čini ne mogu poništiti. Na sto i hiljadu načina ti ćeš mi se vratiti!...''
Kao i kod većine drugih naroda, glavna briga mnogih pojedinaca u Indiji jeste da dovedu mladu. Prema Atarva Vedi to je samo po sebi jednostavno.

·    Čini za dobijanje žene

Uzimajući štap od bambusa ili onaj sa sedam čvorova, čarobnjak na vrh njega stavlja metalnu udicu koja simbolički predstavlja Indrinu udicu. „Klijent" sjeda na zemlju ispred gospodara, ne izgovarajući ni jedne riječi. Čarobnjak tada izgovara sljedeću bajalicu:
''Primam na sebe snagu, snagu stotinu ljudi. Uzimam ovu snagu u ime duha koji ovamo dolazi, koji sada dolazi, koji je došao. O, Indra, daj mi tu snagu!
Kao što Asvins uze Suriju, dijete Savitarovo, da mu nevjesta bude, tako je sudbina odredila da će ovamo doći žena za ovog čovjeka! Indra, tom zlatnom udicom dovedi ovamo ženu za onoga ko je želi!...''
Iako se od neposvećenih ne očekuje da upražnjavaju ove obrede, u opticaju je veliki broj manje-više ispravnih verzija štampanih Veda. Mnoge su nekompletne, ali sve imaju čini ljubavne magije koje koriste hiljade indijskih laika. Kod žena je omiljena ova bajalica za sticanje muža:

·    Čini za sticanje muža

''Ja tražim muža. Sjedeći ovdje raspletene kose, ja podsjećam na osobu pred ogromnom procesijom koji traži muža za ovu nevjestu bez ženika.
O, Arjamane! Ova žena ne može više da izdrži da gleda brakove drugih žena. Sad, poslij ovog obreda, druge će žene doći na njeno svadbeno veselje!
Datar drži Zemlju, planete, nebo. O, Datare, stvori za mene udvarača, stvori mu muža!...''

Stimulirajte svoju ljubavnu srecu: