"Sazdani smo od takve grade od koje se snovi grade", napisao je Sekspir. Mozda zbog toga kao sto je rekao T. S. Eliot "ljudski soj ne moze podnijeti previše stvarnosti."
Ali šta je stvarnost a šta su snovi?

Druga realnost
Jednom prirodnjaku stvari su realne kad se mogu prenijieti culima ili instrumentima, kada im se može uzeti mjera, a ponašanje posmatrati, kad se o njima mogu izvoditi zakljucci i postavljati naucna pravila i zakoni. U carstvu misli, normalan covjek bez poteškoca razlikuje fantaziju i maštu od stvarnih predstava i doživljaja.
I parapsihološka istraživanja su pokazala da uistinu postoje "realnosti" izvan onih koje opcenito opažamo sa naših pet cula, kao što su tonovi cija je visina isuviše visoka da bi ih culo ljudsko uho. A možda postoji i "realnost", potvrdena iskustvima mistika, dok su u ekstazi.
Ipak, ostaje cinjenica da je "normalnost" za vecinu nas zajednicko polazište senzornih percepcija koje mi svi dijelimo; sve u svemu macka sjedi na jastucetu, a ne obratno!
Ali, šta je bila realnost za cuvenu Sibil Izabel Dorset koja je, izmedu svojih 16 licnosti, vidjala sebe u ogledalu na razne nacine - kao otmenu plavušu, smedokosu, visoku, vitku crvenokosu, smedokosog muškarca, plavookog muškarca, sramežljivu platinastu plavušu, malu vitku brinetu - sa potpuno razlicitim karakterima koji idu uz svakog od njih. Ona je cak i kupovala prikladnu odjecu za svaku licnost u sebi, a izbor svih tih licnosti u njoj, zbunjivao je sve ostale kad bi se pojavili u njenom tijelu.
Šta je sa pacijentkinjom psihijatra dr Mortona Šacmana, 25-godišnjom Rut, Amerikankom, udatom za Pola, koja živi u Londonu sa troje djece? Njeni doživljaji ispricani u Šacmanovoj knjizi «Rutina prica» i 1982. godine dramatizovani na televiziji BBC, zaprepastili su svijet?!…

Užasni doživljaj
Rut opisuje neobicne simptome: seks sa Polom izgleda joj prljavim, boji se otvaranja vrata, izbjegava društvo, hvata je panika u gomili, mrzi da ide u kupovinu, nema apetita, ima negativna osjecanja prema svojoj djeci, strahuje da ce joj mozak eksplodirati...
Rutina životna drama više je nego užasna. Bila je treca u porodici sa cetvero djece, a najmlade je rodeno 10 godina nakon nje. Dok je majka poradala posljednje dijete, otac ju je pokušao silovati - i gotovo u tome uspio. Da je taj napad bio stvaran a ne izmišljen, govore cinjenice da je njen otac bio pijanica i redovno se drogirao; bio je nasilan - jedanput je cak i pucao u Rut , ali ju je promašio; krivotvorio je cekove i bio je cest posjetilac ludnica i zatvora.
Rut je o užasnom doživljaju ispricala majci, ali umjesto u njoj da nade zaštitu, ona ju je smjestila u djeciji dom. Rut nikada više nije živjela sa roditeljima i osjecala je "odvratnu" mržnju prema ocu.
Ono što Rut nije odmah ispricala dr Šacmanu bilo je da je gotovo svakodnevno vidala fantomsku prikazu svog oca. Pocela ju je da progoni godinu dana nakon rodenja najmladeg djeteta. Ponekad bi njegovo lice vidala na mužu, Polu ili na svojoj bebi, a mnogo cešce je osjecala njegovo prisustvo. Bila je ubijedena da je on proganja i da je postice da izvrši samoubistvo. Jedanput je s njom «sjedio» za stolom i izgledao je potpuno stvarnim. Drugom prilikom, «sjedio» je na stolici, izmedu dva gosta. Cula ga je kako govori i posmatrala ga kako prati njihov razgovor, mada ga drugi, nisu ni culi ni vidjeli. Rut je postala pacijent dr Šacmana 1979. godine, ali je i dalje vidala prikazu svog oca, osjecala njegovo prisustvo, cula njegov smijeh, osjecala cak i miris njegovog znoja.

Život sa prikazom
Rutino ponašanje nije bilo psihoticno. Pošto je procitao da jedno malajsko pleme, Senoi, smatra «život» snova tako znacajnim da svoju djecu uce da se suocavaju, ovladavaju i koriste svim onim što je prouzrocilo užas u njihovim nocnim morama, dr Šacman je predložio Rut da slijedi njihov primjer i da se suoci sa prikazom svog oca.
Pobjeda nije izvojevana ni brzo, ni lako. Rut je i dalje vidala prikazu svog oca, cula njegov glas i osjecala da joj cita misli… Psihijatar joj je savjetovao da otjera prikazu što je ona, na kraju, i ucinila.
Šestog dana terapije, Rut je vidjela kako se njen muž Pol izgledom pretvara u njenog oca i kada joj je lako dodirnuo ruku, osjetila je pritsak do boli. Te noci je odbila da spava sa Polom, jer je osjecala da joj je on otac. Sljedeceg dana ocevo lice vidjela je na dr Šacmanu. A onda se sve smirilo.
Dr Šacman je smatrao da bilo izuzetno korisno kad bi Rut snagom svoje volje mogla po želji prizivati fantomsku prikazu. Ako bi je mogla stvarati, onda bi je mogla i otjerati po vlastitoj volji. Kad joj je to predložio, Rut je pristala i uskoro je - uspjela u tome.
Nekako baš u to vrijeme, dr Šacman je morao otputovati u Njujork na dvije i po sedmice. U tom periodu Rutin se otac pojavio bar osam puta. Cula je šuškanje njegove odjece, otvaranje kutije sa cigaretama, a jedanput se probudila i vidjela ga kako joj sjedi na krevetu. No, svaki put je uspjela da ga otjera. Prikaza je zatim nestala i nije se pojavljivala punih 19 dana.

Zanimljiva iskustva
Po povratku, Šacman je predložio Rut da pokuša stvoriti fantomsku prikazu, koja prema njoj nece biti neprijateljski raspoložena nego – naprotiv – koja ce joj postati prijateljem! Nakon izvjesnog napora, Rut je uspjela stvoriti duhovnu verziju svoje najbolje prijateljice Beki. Rutine prikaze su se ponašale normalno (mada su povremeno prolazile kroz zatvorena vrata i zidove), kao živa ljudska stvorenja. Mada ih je mogla otjerati, ona ih nije uvijek mogla natjerati da rade ono što nisu željele.
Jednog je dana Rut "duplirala" dr Šacmana u njegovom prisustvu, stvarajuci «dopellgangera», koji je sjedio na stolici lijevu do njega. Kad je Šacman sjeo u njegovu stolicu, duhovni dvojnik je prešao na drugu, a kad je prolazio ispred prikaze, on ju je zaklonio od Rutinog pogleda. Rut je vidjela obojicu kako se istovremeno odražavaju u ogledalu, a kad je dr Šacman ispružio ruku prema njoj, to je ucinio i njegov fantom!
Rut je uskoro postala saradnik dra Šacmana. U zamracenoj prostoriji, ona je stvarala prikaze, zatim je detaljno bilježila njihove osobine; mogla je obilaziti oko njih, posmatrati ih iz razlicitih uglova, doticati ih (bile su hladnije od živih bica)… Prikaze su cak mogle i da pišu poruke koje je jedino Rut mogla vidjeti i citati; nisu se mogle fotografisati, niti im je glasove bilježio magnetofon.
Rut je uskoro otkrila da može proizvesti prikazu svoga oca i nametnuti joj svoju volju, a jednom je uspjela cak i da se stopi s njom. "Što sam se više opuštala", pricala je poslije, "manje sam ga vidjela a sve više sam postajala on!…»
Jedan iznenadujuci dogadaj se desio kad je Rut posjetila SAD i provela neko vrijeme sa ocem. Dva puta je spavala sa prikazom Pola i poslije je zabilježila kako su oba iskustva bila seksualno vrlo zadovoljavajuca.
Medutim, drugi eksperimenti nisu uspjeli. Na primjer, Rut je pokušala da opiše nove Polove gace, zamišljajuci njegovu prikazu obucenu u njih - ali u tome nije uspjela. Postepeno su granice Rutinih neobicnih sposobnosti postajale ocite, ali prikaze nikada nisu uspjevale prenostiti informacije o predmetima izvan Rutinog životnog iskustva.
Medutim, jednaput je Pol vidio Rutinu prikazu kako sjedi na divanu. Cuo ju je kako govori i vidio kako joj se usne krecu, a onda je otkrio da prava Rut sjedi na drugom mjestu.

Izleti u djetinjstvo
Konacni preokret u Rutinoj terapiji je bio kada je uspjela da stvori sopstvenog dvojnika. Uz pomoc njega, Rut se detaljno sjecala zaboravljenih dogadaja iz svog djetinjstva od kojih je mnoge potvrdila i njena majka. Ponekad je uspjevala da se poistovjeti sa sopstvenom prikazom, što joj je omogucavalo da padne u "trans sjecanja", koji je u nekim vidovima bio poput transa spiritista, a u nekim opet poput hipnoticke regresije.
U tim trenucima Rut je govorila i ponašala se kao dijete. Kad joj je dat jedan broj psiho-testova, dok je bila u stanju regresije u raznim uzrastima života, ona ih je uradila na nivou djevojcica tog životnog uzrasta. Testovi su pokazali da Rut uistinu ponovno preživljava svoj život iz vremena kada je bila dijete i adolescent. Drugi testovi su dokazali da su Rutine prikaze djelovale na njen vid i sluh kao što bi djelovala stvorenja od krvi i mesa!
Za Rut su ove prikaze sada zabava. Kad je sama u automobilu može posaditi jednu od njih pored sebe da joj pravi društvo, ili na nekoj dosadnoj sjedeljci voditi necujne razgovore sa duhovima osoba koje poželi. Ali, daleko od njene košmarne stvarnosti, implikacije njene životne price su uistinu dalekosežne za parapsihološka istraživanja i za znanost.