Varijanta koju vam nudimo neslto je pojedinostavljena, ali morate imati na umu da ovaj metod trazi podosta pronicljivosti i s njim ne smijete eksperimentirati. Nikako ne bi trebalo da koristite ovaj metod ako niste savrseno mirni, ako osjecate radost ili tugu zbog nekog dogadaja, nadu ili strah, simpatije ili antipatije prema nekoj osobi. Onaj ko cita tarot po ovom metodu mora biti savrseno ravnodusan i da ga buducnost, odnosno predmet gatanja interesuje ne zbog dokone znatizelje, zluradosti i neceg drugog, nego zbog samog znanja.
Ipak, nemoguce je da se upotpunosti oslobodimo emocija. Zato, pokusajte da se smirite i da karte tumacite bez ikakvih emocija i predrasuda, kao sudija kada presuduje o nekom slucaju. Metoda “Unutrasnjeg reda” sacinjen je od vise stepeni.
PRVI: Izaberite Kartu zaitneresovanog, ali je ne vadite iz spila. Promijesajte karte na uobicajeni nacin misleci na ono sto je predmet gatanja. Potom spustite karte i presijecite ih na dva otprilike podjednaka dijela. Gornji dio stavite petnaestak centimetara lijevo od ostatka spila. Presijecite prvo lijevu, a onda desnu hrpu formirajuci nove dvije hrpe postavljene u jedan red, stavljajuci ih uvijek na lijevu stranu.
DRUGI: Cetiri hrpe karata koje ste dobili simboliziraju cetiri elementa (Zemlju, Vazduh, Vatru i Vodu) kojima su se bavili alkemicari i okultisti proslosti. U gataju oni predstavljaju razlicite aspekte postojecih kvaliteta temperamenta, sto svi posjedujemo. Svako od nas svojim ponasanjem odaje elemenat koji je u njegovom karakteru dominantan: spremnost na salu, svadalacku narav, pomirljivost, zlobu, itd., itd.

ZEMLJA -VAZDUH -VODA -VATRA
S desna nallijevo cetiri hrpe simboliziraju: Vatru, Vodu, Vazduh i Zemlju.

hrpa Vatra (krajnja desno) predstavlja posao i karijeru, ali ne i pitanje finansija, to jest novca;
hrpa Voda (druga zdesna) simbolizira ljubav, brak i zadovoljstva svake vrste – ali samo njihove pozitivne aspekte;
hrpa Vazduh (druga s lijeva) simbolizira neslogu, gubitke, razdore, svade;
hrpa Zemlja (krajnja lijevo) simbolizira imetak, akcije, novac, profit, stanje u kuci i sl.
Pazljivo prekontrolisite da li je Karta zainteresiranog izlozena u jednoj od hrpa koja sadrzi aspekte zivota onog kome gatate. Ako nije, ne idite dalje, jer je to znak da nije povoljno vrijeme za gatanje. Novi pokusaj ucinite poslije dva sata, a ako ni tada ne bude izlozena Karta zainteresiranog, onda sacekajte da prode 12 sati. Ako ni tada, opet sacekajte 12 sati i sve tako dok se Karta zainteresiranog konacno ne nade u grupi. Tada predite na stepen broj.
TRI: Od hrpe u kokjoj je Karta zainteresiranog nacinite s desna nalijevo (pogledajte ilustraciju), to jest, postavite najgornju kartu iz hrpe kao “kamen temeljac” s desne strane mosta i dijelite nalijevo. Zatim pogledajte u kom smjeru gleda Karta zainteresiranog, to jest da li je glava lika na karti nagnuta naprijed ili u profilu – lijevo ili desno kako lezi u luku. Ako je “zainteresirani” obrnut, gledace u suprotnom pravcu od onog kada je karta pravilno postavljena.

CETIRI: Uzimajuci “zainteresiranog” kao kartu broj jedan, brojite od nje u pravcu u kome lik s nje gleda i to deset karta ako je Karta zainteresiranog Kralj, Kraljica ili Vitez, a sedam ako je - Paz.
Na komadu papira zabiljezite kartu na koju pada broj 10 ili 7, a zatim brojte od karte cije ste ime upravo zabljezili, brojeci tu kartu kao jedan u skladu sa sljedecim:
“Dvorska karta” broje desete od svake karte, izuzev Paza od kojeg se broji sedam;
Asovi broje pet;
Svaka boja od dva do deset broji vrijednost svoje karte:
Luda, Obješeni i Sud broje tri;
Čarobnjak, Visoka sveštenica, Carica, Točak sreće, Toranj, Sunce i Svijet broje devet;
Za svaku drugu tarot kartu brojite dvanaest.
Upamtite: uvijek brojite u istom pravu kome gleda Karta zaintereovanog. Kada stignete do kraja luka, nastavite brojanje s drugog kraja.
PETI: Zapisite naziv karte na kojoj se zavrsilo vase drugo brojanje i onda pocnite trece brojanje u skladu sa procedurom opisanom ranije. Zabiljezite naziv karte, ponovo brojite i nastavite dok ne zavrsite na karti cije ste ime zapisali. Proces brojanja da mozete zakljuciti sukcesivno brojanje sa nazivima samo dvije ili tri zapisane karte ili mozete zapisati nazive velikog broja karta - ponekad svaku kartu u luku.
ŠESTI: Razvijte tumacenje na osnovu karata kojim ste zakljucili svako naredno brojanje. Ako tumacite svoju ili neciju srecu u opstem smislu, onda te karte objasnjavaju proslost. Ako medutim, nastojite da dobijete odgovor na neko pitanje karte ce da ukazu na porijeklo dogadaja o kome zelite znati.
SEDMI: Ako vas zanimaju dodatne informacije o proslosti ili genzi neke nastale situacije, koju biste zeljeli da protumacite, karte citajte praveci cijeli luk u parovima – sparite krajnju llijevu sa krajnjom desnom kartom i tako redom, do kraja.
Par se tumaci u skladu sa znacenjem dvije karte koje su u vezi jedna s drugom. Tako, na primjer, “sestica palica” i “Paz zvijezda” mogu da oznace vazne vijesti!
OSMI: Skupite cijeli spil, ukljucujuci i karte u luku, promijesajte ih na ubocajeni naci i podijelite u 12 odvojenih grupa!
DEVETI: Pogledajte grupe i potrazite onu u kojoj je Karta zainteresiranog, vodeci racuna da ne poremetite red karta. Podijelite tu hrpu koja ce sadrzavati sest ili sedam karata u drugi luk!
DESETI: Ponovite stepene od cetiri do sest sa novim lukom. Protumacite karte cija ste imena zabiljezili, a ukazuju na sadasnje okolnosti u zivotu zaitneresovanog ili sadasnju situaciju u vezi sa pitanjem koje vas zanima. Ako trazite vise inforamcija o sadasnjosti, nastavite postupak sa sparivanje, karata kao u stepenu broj sedam (pogledaj ilustraciju!).

JEDANAESTI: Promijesajte cijeli spil i podijelite na 10 hrpa. Uzmite hrpu u kojoj je Karta zainteresiranog i podijelite kao treci luk. Ponovite stepene od cetiri do sest, ovoga puta uzimajuci karte koje ukazuju na opstu buducnost zainteresiranog. Za sve dalje informacij nastavite proces sparivanja kao u stepenu 7.
Ovaj metoda Unutrasnje reda poznat je i kao Otvaranje kljuca. Instrukcije nisu komplikovane kao sto, mozda, izgleda. Ono sto morate upamtiti jeste da brojanje zapocinje od Karte zainteresiranog, ukljucujuci i nju u brojanje, da se broji u pravcu u kome lik sa karte gleda i da se zavrsava kada se brojanje zakljuci na karti ciji je naziv vec zapisan. Na primjer: ako je “Kralj pehara” Karta zainteresiranog i ako gleda na lijevu stranu, podjela, odnosno brojanje karata ce se, otprlike, ovako odvijati:

1. Kralj pehara
2. Devetka palica
3. Petica maceva
4. Desetka zvijezda
5. Vitez pehara
6. Trojka pehara
7. Vitez palica
8. Paz palica (tako do krajnje desne strane i)
9. sestica maceva
10. As zvijezda (prva karta koja je zapisana)

Od Asa racunamo novih pet karata:

1. As zvijezda
2. Dvojka zvijezda
3. Petica pehara
4. Osmica pehara
5. Desetka pehara (druga karta koju treba zapisati!)

U kartama od dva do deset brojimo njihove vrijednosti, u ovom slucaju – deset:

1. Desetka pehara
2. Kraljica pehara
3. Paz pehara
4. Kralj maceva
5. Paz zvijezda
6. sestica palica
7. Tocak srece
8. Kralj pehara
9. Devetka palica
10. Petica maceva (treca karta koju treba zapisati!)

Od Petice maceva brojimo pet karta:

1. Vitez maceva
2. Desetka zvijezda
3. Vitez pehara
4. Trojka pehara
5. Vitez palica (cetvrta karta koju treba zapisati!).
Svaka “dvorska karta” ima vrijdnost 10, ukoliko nije Paz.

I brojimo:

1. Vitez palica
2. Paz palica – krajnje desno i
3. sestica maceva
4. As zvijezda
5. Dvojka zvijezda
6. Petica pehara
7. Osmica pehara
8. Desetka pehara
9. Kraljica pehara
10. Paz pehara (peta karta koju treba zabiljeziti!).

Od Paža, znamo, brojimo samo sedam:

1. Paz pehara
2. Kralj maceva
3. Paz zvijezda
4. sestica palica
5. Tocak srece
6. Kralj pehara
7. Devetka palica (sesta karta koju treba zapisati!).


Od Devetke brojimo devet karta:

1. Devetka palica
2. Petica maceva
3. Desetka zvijezda
4. Vitez palica
5. Paz palica – krajnje desno i
6. Vitez palica
7. Paz palica – krajnje desno i
8. sestica maceva
9. As zvijezda

Ovo brojanje, koje smo uzeli za primjer, zavrsilo se na Asu zvijezda, karti ciji smo naziv vec zapisali, kada je zavrseno prvo brojanje. To znaci da je sada brojanje zavrseno i da se karte mogu protumaciti. Zabiljezene karte su:

As zvijezda
Desetka pehara
Vitez palica
Paz pehara i
Devetka palica

Ovo je, naravno, prvi luk odredenog proricanja, luk koji govori o proslosti i posto je dobijene od hrpe koja sadrzi cetvrtinu spila, ima prilicno mnogo karta. Dva sljedeca luka bit ce sacinjena od sest, sedam ili osam karata i s njimaje proces brojanja znatno jednostavniji.
Ako se pravilno izvodi, metoda nutrasnjeg reda je najboji nacin za proiricanje.

VELIKI KRST
Izaberite kartu zainteresiranog na uobicajeni nacin i stavite je na sredinu stola. Ostale karte promijesajte, a onda podijelite prvih deset karta na sljedeci nacin:


Karta 1 se stavlja preko Karte zainteresiranog. Dok se stavlja, obicno se kaze: “Ovo ga pokriva!”;
Karta 2
se stavlja preko karte 1 i pod pravim uglom i kaze se: “Ovo ga krsti!”;
Karta 3
stavlja se iznad osnovne karte i kaze se: “Ova ga kruniše!”;
Karta 4
stavlja se ispod karte zainteresiranog i kaze se: “Ovo mu je
pod nogama!”;
Karta 5
se stavlja lijevo od karte zainteresiranog i kaze se: “Ovo mu je za leđima!”;
Karta 6
se stavlja desno i kaze se: “Ovo je ispred njega!”;
Karte od 7 do 10 stavljaju se u stupcu od cetiri, desno od ostatka karta.
Stubac se gradi prema gore, tako da je karta 7 na dnu, a karta deset na vrhu.

Značenja ovako postavljenih karta se tumace ovako:
Karta 1 – opsti faktori ukljuceni u stvar o kojoj se pita;
Karta 2 – prepreke koje su pred zainteresiranim;
Karta 3 – zelje (svjesne i nesvjesne) u vezi sa predmetom pitanja, odnosno gatanja;
Karta 4 – pozadina stvari, na izvjestan nacin porijeklo stiuacije koja se odnosi na zainteresiranog;
Karta 5 – uticaji koji su manje vazni;
Karta 6 – uticaji koji predstoje;
Karta 7 – pozicija zainteresiranog u sadasnjosti;
Karta 8 – uticaji koji poticu iz prirode licne situacije zainteresiranog;
Karta 9 – nade ili strahovi zainteresiranog u vezi s postavljenim pitanjem;
Karta 10 – je kljucna karta. Pokazuje kako ce se stvar okoncati, kako ce se problem illi odredena situacija razrijesiti.

Ako je karta 10 “dvorska karta”, onda se izvodi metoda identifikacije,
kao u slucaju kada je karta 5 “dvorska karta” u metodu PITANJE, sto smo vec obradili.

A šta o Vama kažu...

LJUBAVNI TAROT

TAROT ZA 12 MJESECI

KELTSKI KRIŽ: LJUBAV

KELTSKI KRIŽ: KARIJERA I NOVAC

TAROT HORUSOVO OKO

LJUBAV ZA 12 MJESECI

ZLATNI TAROT

TAROT ZDRAVLJA

TAROT DRVO ZIVOTA

TAROT SOLOMONOV KLJUČ