Dok bocka, napada i muči voštanu figuru, carobnjak ponavlja crnomagijske cini i bajanja koje izazivaju prelaz bolova, nevolja i patnji na ljudsko bice, ma gde se ono tog trenutka nalazilo. Tako, ako se iglom ubode zglob koljena voštane figure, osoba koju ona predstavlja pretrpjet ce jak bol u koljenu. Medutim, ako je igla ubola srce voštane figure, osoba ce istog casa umrijeti!

Zavjera protiv Ramzesa III
Envoutement se može vršiti i u dobroj (bijeloj magiji), ali se najcešce vrši u lošoj namjeri (crna magija). Postoji zapis o slucaju mornara koji je za vrijeme okršaja na moru pogoden strijelom ravno u oko pa je trpio neopisive bolove. Prijatelji su tada napravili njegovu figuru sa strijelom u oku i odnijeli je u poznato Bogorodicino svetilište u Siriji. Bogorodica je izgovarajuci magicne Rijeci moci izvukla strijelu iz oka voštane figure i istog casa je ispala i strijela koja se nalazila u oku zlosrecnog mornara i bol je odmah prestala!
Jedan od najstarijih primjera upotrebe voštane figure u svrhu ponižavanja, nanošenja boli i ranjavanja ljudskog bica, pronaden je na jednom egipatskom papirusu na kojem je zapisan slucaj zavjere koja je kovane protiv faraona Ramzesa III. Kralj je postao omražen i nekoliko dvorskih dama i viših oficira u sprezi sa cuvarom tajnih magijskih znanja i vještina, željeli su da ga uklone i na njegovo mjesto postave nekog Pen-taurta.
Da bi to ostvarili u svoju su službu uzeli najmocnijeg carobnjaka tog vremena, zvanog Huia, koji je nadaleko bio poznat po svojim magijskim znanjima. Pošto su mu dali Knjigu o magiji iz Kraljevske biblioteke u Tebi, naredili su mu da usmrti faraona i njegove prijatelje i pristaše. Hui je od voska napravio figure Ramzesa III i svih njegovih prijatelja i po svoj prilici na njima napisao njihova imena. Istodobno je napravio i hamajlije na kojima je ispisao zagonetne Rijeci moci i bacio cini na nekog covjeka kome je onda naredio da odnese te predmete u faraonovu palatu gdje je trebalo da štetno uticu na faraonovo zdravlje.
Međutim, zavjera je otkrivena, predvodnici su uhapšeni i jedanaest sudija im je sudilo zbog veleizdaje. Konacno je oko cetrdeset ljudi i šest žena pogubljeno, a nekolici-ni drugih zavjerenika omoguceno je da izvrše samoubistvo.

Dometi egipatske magije
Mnogi ugledni istraživaci prastare magijske baštine, uvjereni su da je magija faraonskog Egipta bila najimpresivnijih dometa. Zahvaljujuci upravo tome, smatraju mnogi, egipatsko se carstvo tako dugo i ocuvalo. No, zasigurno, magijske su se vještine koristile cesto i u mnogim takoreci obicnim, svakodnevnim prilikama.

Jedna od prica napisanih na Paprusu Vestkar, koji se danas cuva Berlinskom muzeju kazuje da je neki egipatski carobnjak po imenu Ubaner uvijek sa sobom nosio vosak, kojeg je cuvao u kutiji napravljenoj od bijelog zlata. Jednoga dana, kada je saznao da njegova supruga ima ljubavnika, njegov sluga mu je doneo tu kutiju i on je izvadio vosak iz nje, napravio model krokodila dug sedam lakata i nad njim izgovorio tajne magijske Rijeci moci, što mu je omogucilo da se pretvori u živog krokodila. Sluga je zatim – prema dogovoru - uzeo model, bacio ga u rijeku i carobnjak je postao ogromni, grozni krokodil koji je prožderao ljubavnika svoje žene, kada je ovaj ujutro otišao na rijeku da se okupa!

Poznata je i prica o egipatskom kralju Nektanebu koji je za vrijeme jedne bitke na moru od voska napravio modele brodova i ljudi i stavio ih u posudu s vodom. Onda je uzeo u ruku prut od abonosa i, pošto je u ime Amena od Libije, izgovorio izvjesnu magijsku formulu, modeli njegovih brodova i ljudi poceli su da se pokrecu, napadaju i potapaju modele brodova njegovih neprijatelja. Dramaticna bitka na moru, kaže Paprusu Vestkar, okončala se potpunim trijumfom flote egipatskog kralja Nektaneba.

Zaštita od crne magije: