Govorilo se da je ugovor pisan na pergamentu ili papiru krvlju covjeka koji se obratio davolu za pomoc; pošto bi napisao svoje ime, davo bi odnosio dokument i stavljao ga medu svoje spise. Da su ljudi bili u mogucnosti i da su sklapali ugovore sa davolom, vjerovalo se i na Istoku i na Zapadu, jer, raspravljalo se ako su svoje žarke želje mogli da ostvare uz pomoc božijih andela zašto ne bi mogli da ih ostvare i uz pomoc samog davola ili njegovih glavnih slugu?

Obicno je covjek koji je sklapao ugovor placao kaznu i davo bi dobijao svoj dug, ali poznato je i nekoliko slucajeva u kojima su neki kršcanski sveci uspjeli da ga osujete u otmici. Kada su snage zla nosile njegovu dušu na nebo, sveci su se isprijecili i otrgli je iz njihovih ruku i odnijeli je na drugo mjesto. U samo nekoliko srednjovekovnih legendi, davo vraca priznanicu ili ugovor i oslobada covjeka od obaveze prema njemu.

Opake duhovne kreature
U Senkesaru ili Knjizi svetaca etiopske crkve, zapisan je jedan zanimljiv primjer davolovog milosrda. Etiopljani su, kao i egipatski kršcani (Kopti), vjerovali u licnog davola koji je po volji mogao da uzme bilo koji oblik i koji je s istom lakocom mogao da putuje kroz zemlju, vazduh ili vodu. Na slikama koje ukrašavaju njihove rukopise on je obicno predstavljen kao veliki crni covjek sa krupnim gnjevnim ocima, groznim zubima, veoma dugim tijelom, dugim mršavim nogama i kopitama. Na glavi mu je par rogova, a ima i dug rep.

Njegovi niži prijatelji, koji izvršavaju njegovu volju, imaju životinjske glave i repove; oni su, kao i njihov gospodar, imali jak, neprijatan miris po kome su se mogli otkriti njihovi dolasci i odlasci. Ðavo je, bilo da se zvao Diabolo, Sa tana ili Mastema, mogao uzeti oblicje covjeka, i pošto je posjedovao veliku sposobnost i vještinu u trgovanju i pogadanju s ljudima, cesto je uspjevao da kupi njihove duše.
Prema Senkesaru neki mladic se zaljubio u kcerku svoga gospodara, i pošto njegova prosidba izgleda nije odgovarala roditeljima, posavjetovao se sa carobnjakom i zatražio od njega da zamoli Satanu da mu da djevojku. Carobnjak se složio sa ovim, napisao je molbu na listu papira, dao ga je mladicu i rekao mu da u ponoc ode na pagansko groblje, da stane pored jednog groba i podigne uvis desnu ruku u kojoj ce držati papir. Mladic postupi po uputstvu i Satana se pojavi, uze papir iz njegove ruke i odvede ga do vrhovnog Satane koji mu rece:
"Ti vjeruješ u mene, o, mladi covjece? Hoceš li se odreci Krista i neceš mu se vratiti pošto ispunim tvoju želju?!..."
Mladic obeca da ce tako postupiti i Satana mu onda rece:
"Napiši svojom rukom na listu papira da ceš to uraditi", i mladic napisa i odrece se Isusa Krista.

Pod Sataninim utjecajem
Satana onda poce da radi na djevojcinom srcu i toliko ga napuni žudnjom, da ona rece svom ocu:
"Ako mi ne dozvoliš da se udam za slugu, sigurno cu se ubiti!..."
Strahujuci da ce svoju pretnju izvršiti, otac dade pristanak i par se smjesta vjencao i zasnovao domacinstvo. Djevojcini roditelji su gorko plakali i preklinjali Boga da otkloni njihovu tugu. Krist je cuo njihovu molbu i pokazao je djevojci da covjek koga voli nije krišcanin. Ubrzo, ona primijeti da se on nikada nije pricestio i kada je zahtjevala da pode sa njom do oltara, on je odbi i isprica joj šta je uradio da bi zadobio njenu ljubav.
Mlada žena se ražalosti, kriveci sebe a onda se obrati svom svecu zaštitniku i zamolila ga da je spase. On je zatim poslao po mladica i pošto je saslušao njegovu pricu, upita ga da li želi da se pokaje i vrati u kršcanstvo. Mladic odgovori da je to njegova želja i on mu rece:
"Budi dobre volje i niceg se ne plaši!"
Pošto je nad njim napravio znak križa, svetac ga odvede i smjesti u malu odaju i rece mu da se moli tri dana. Kada je to vrijeme isteklo, svetac dode kod njega i upita ga šta se dešavalo tokom ta tri dana. Mladic mu odgovori da je strašno patio zbog Satane koji mu je pretio vicuci i pokazujuci mu papir koji je ovaj potpisao. Pošto mu uputi reci ohrabrenja, svetac mu dade kruha i vode i pomoli se nad njim.
Poslije nekog vremena, svetac ga je ponovo posjetio i mladic mu rece da je slušao plac davola oko sebe, ali ih nije vidio. Svetac je nastavio svoj postupak sa mladicem još 40 dana, posjecujuci ga svakog treceg dana. Kada je 40 dana prošlo, mladic rece svecu:
"O, moj sveti oce, sinoc sam te vidio kako ratuješ protiv Satane zbog mene i kako si ga natjerao da nestane!.."

Napokon, oslobođeni!
Sveti covjek se veoma obradova, jer je znao da su njegove vlastite molitve, zajedno sa molitvama mladica, dopunjene pokajanjem, snažno dejlovale na davola. Sljedeceg dana dovede mladica u crkvu, ljudi iz grada su takode došli i on svima naredi da podignu ruke prema nebu, da mole i proklinju Boga i govore:
"Smiluj nam se!.."
Najzad, papir na kome se mladic odrekao Krista i sklopio savez sa Satanom pade sa svoda. Svetac onda podiže papir, razvi ga i procita ono što je na njemu bilo napisano. Pozvao je mladicevu ženu i blagoslovio ih oboje, pa su otišli kuci veseleci se i klicuci od radosti zbog svog spasenja.
Još jedan odlomak iz iste knjige govori o mladicu iz Antiohije koji se u slicnom slucaju obratio za pomoc carobnjaku Kiprijanu. Ali, Kiprijanova magija nije mogla da izazove žudnju kod djevojke Justine, jer su je Satane uvijek kada biodlazile k njoj zaticale kako se moli. Satane su pokušale da prevare Kiprijana, ali je on otkrio njihovu prevaru koja je u njemu izazvala takvo gnušanje, da je spalio svoje knjige o magiji.
Knjiga Bogorodicinih cuda sadrži mnogo prica koje pokazuju da Bogorodica ne samo da je posjedovala moc da izbavi duše od Satane kada ih je ovaj odnosio, vec da je ona to cesto i cinila. U velikom, bogato ukrašenom spisku njenih cuda, vidimo je kako se bori sa Satanom radi posjedovanja duše onih do kojih joj je bilo posebno stalo. Prema vinjetama, ona je u tim slucajevima uviek bila uspešna.

Borba protiv sila mraka

Djevica se nije miješala u slucajeve neokajanih grešnika kao što vidimo na crtežu broj 1. Ovde vidimo covjeka na samrti koji leži na krevetu od užadi i dva davola od kojih ga jedan drži za rucne zglobove, a drugi za stopala. Cim ovaj umre, oni ce njegovu dušu odnijeti u pakao.
Na crtežu broj 2. vidimo dva davola kako nose duše dva covjeka koje su istrgli iz njihovih tijela. Medutim, dok su ovo radili, pojavila se Bogorodica i zgrabivši dvije duše koje su predstavljene u ljudskom obliku, ona ih je oslobodila iz kandži davola. Tekst objašnjava zbog cega je ona u ovom slucaju upotrijebila svoju moc. Te dve duše su bile duše dva brata pisara koji su jednom u svom životu napravili prepis ili više prepisa njene Knjige o cudima.
Oni su zgrešili kasnije i na samrti su davoli šcepali njihove duše kao svoje zakonite posjede. Zbog toga što su napisali Knjigu o cudima Bogorodica nije mogla da dozvoli da budu uništeni i zato ih je spasla.

Zaštita od crne magije: