Definicije molitve su brojne: riječi ili gestovi određeni za ostvarivanje veze između vjernika i Svevišnjeg; nadnaravni čin koji nadahnjuje Sveti duh; prizivanje božanske pomoći; alkemija duše, najuzvišenija aktivnost uma ili, pak, ono što je izraženo u latinskoj izreci “Elvetio mentis in Deum” (Uzdizanje duha ka Bogu).
Da, molitva bi mogla biti sve to i mnogo štošta drugog!

·    Značenje riječi i pokreta

Molitva je znak pobožnosti s kojom se čovjek obraća Svevišnjem sa iskrenim žarom i pobožnim držanjem. Ako čovjeku ne prijeti neka neposredna nevolja ili opasnosti, onda molitvu treba da obavlja pročišćavanjem i materijalnom i spirituatnim. Potrebno je, dakle, da se pripremi mentalno, da pripremi duh udaljavajući misli od profanog života, da izbjegava buku i da se izolira u tišinu i mir. Neophodno je čin molitve da izvodi čistog tijela, čistih ruku i čistih usta, sa iskrenom željom da se obavlja mali obred pročišćavanja.
Riječi molitve, bilo da je spontana ili ritualna, potrebno je da budu izgovarane jasno, a ne da i budu samo u mislima, pošto glas i riječ, treba da izazovu ili proizvedu treperenje i vibraciju koju vazduh može preniljeti, preko “astralnoga” do željenog nivoa. Iako nije potrebno govoriti glasno, treba upamtiti da se “molitva izgovara”, makar i sasvim tiho, ali se treba ispustiti dah. Molitva u mislima je mentalni čin, a upravljamo je više prema sebi, nego prema drugome, bilo kao utjehu, bilo kao molitvu ili kao zakletvu.
Vrlo je važno da riječi koje izgovaramo jesu proizvod iskrenosti, vjere i odanosti, da istinski odgovaraju namjeri, da budu ubjedljivo povezane sa idejom koja je u nama. Jasno je da neiskreno izgovaranje molitve nema nikakvog efekta. Ono što u sebi osjetimo treba da bude snaga koja pokreće poruku - što je snažnija i iskrenija potreba za molitvom, to će i molitva biti efikasnija i djelotvornija!

·    Različiti pristupi

Molitva nije isto što i magišna formula sa kojom vrač tjera prirodne ili neprirodne sile da se povinuju njegovim htijenjima. Molitva nije niti formula koju automatski prate određeni (željeni) efekti. Molitva nije ni čin, koji prati djela čudotvorca koji želi da stupi u kontakt sa - više ili manje božanskim moćima!
Molitva u pravom smislu od osobe koja se moli, dakle, vjernika, traži svijest o ljudskoj ograničenosti, nesavrčenosti i nesposobnosti: znati kako prihvatiti u iskrenoj poniznosti besplatan dar i oproštaj, upozorenje o neizvjesnosti situacije. Osim toga, bilo da je riječ o molitvi zahvalnosti, traženja, klanjanja, ona je iskreno obraćanje Svevišnjem Bogu. Ona je, dakle, pokušaj razgovora i komunikacije. Pročišćavanje duše i uspostavljanje odnosa između ljudskog i božanskog bića.
Muslimanski vjernik se moli Allahu. Javno. Bez posrednika. Pet puta na dan. Salat, uobičajni arapski naziv za obrednu molitvu i bogoslužje, jedan je od pet temelja na kojima počiva islam. Vjernik se moli okrenut prema Mekki i stojeći izgovara riječi svog nijeta (namjere); izgovara molitvu sa okrenutim dlanovima prema gore i rukama podignutim u visinu ramena.
Jevreji se mole ujutro, noseći molitveni šal. Mole se stojeći, mole se na koljenima Lahve, mole se ničice na tlu, mole se ritmično njišući tijela...
Budisti se mole izgovarajući svoje molitve (mantre), okrećući molitveni mlin (točak) i bacajući se ničice na tlo.
U molitvama se nerijetko moli i traži. To je opravdano ukoliko je riječ o ovozemaljskim dobrima, dobrima koja pomažu očuvanju zdravlja, sreće i moralnih vrijednosti. Ako se moli u prikladno vrijeme, molitva donosi naklonosti koje se od nje traže, i kako je rečeno još u Starom zavjetu “Tražit ćete i dobit ćete!”; “Primit ćete sve što tražite, ako molite iskreno i s vjerom... ”

·    Pouke iz hadisa

Koji su uslovi za sigurnost uslišenja molitve?
Na ovo pitanje ne postoji precizan odgovor. Na njega bi se moglo odgovoriti na sljedeći način: da tražena milost bude za dobro onoga koji se moli; da ono što trazi bude za vječno spasenje onoga koji se moli; da se moli pobožno i da molitva bude iskrena i ustrajna.
Sigurnost se gubi ako nedostaje jedan ili više ovih uvjeta, ali to nikako ne znaci da nekim nedokučivim putevima Bog neće i njih čuti i uslišati. Uostalom, kako je svojevremeno zabilježio Tomas Morton, američki pisac koji je umro 1968. godine, Bog ne obečava da će tačno dati ono što od Njega tražimo, ali možemo biti sigurni - ukoliko ne dobijemo ono što smo molili - to je stoga što Bog ima nešto bolje za nas! On će nas sigurno nagraditi!
Svaka dova, molitva, ima svoju namjenu. U islamskom svijetu ona je precizirana gotovo do same svoje formule. Uzet ćemo na primjer čuvenu dovu Kalensveh:
Bismillahirrahmaniirahiim. Bismillahil melikul hakkul mubiinu šehidellahu ennehu laa ilahe illa huve vel melaa-iketu ve ulul ilmu kaa-imen bil kist laa ilahe illa huvel aziizul hakiim inne-ddiine indellahil islam Allahu nuuru-ssemavati vel erdi Allahu Nuurun ve Nikmetun ve nurun ve kuvvetun ve kudretun ve burhaanun ve kijamun ve saltaanun ve džebbarun laajenamu ve aziizun zuntikaam lailahe ille-llahu Ademu safvetullahi laa ilahe ille-llahu Ibrahiimu Halillulla.hu  laa  ilahe  ille-llahu Muusaa keliimullahu laa ilahe ille-llahu haa Ruuhullahu laa ilahe ille-llahu Muhammedu-Rresuulullahi salevatullahu alejhi ve alejhim edžme-iin ve salle-llahu alaa sejj idina Muhammedi-nnebijji ve aalahii ve sahibihii ve sellem.
Za nju se pripovjeda da je islamskom vjerovjesniku Muhammedu stigla u kapi čak iz Abesinije (Etiopija). Zbog toga ako se dova Kalensveh ispisana na papiru nosi u kapi na glavi spriječava migrenu, žigove i džinski udarac.
Nadelje, ako neko dovu Kalensveh prouči na vodu pa se vodom umiva, vjeruje se da će pročistiti vid i izliječiti oči. Ako neko ima migrenu ili žigove u glavi, također će sebi proučiti ovu dovu na vruću kamilicu. Oboljeli će je piti i inhalirati se njome. Božijom voljom nestat će bolova i on će ozdraviti. Ako nekoga bole noge ili ruku, potrebno je da uči ovu dovu i da ih pri tome trlja i bolovi će nestati. Ukoliko neko ima džinski udar ili pati od strahova neka uči dovu Kalensveh i odmah će osjetiti poboljšanje. Ovu je dovu lijepo učiti na vodu i onda je piti. Uz Božiju pomoć, osoba će pročistiti organizam i ozdraviti bez obzira od kojih je bolesti oboljela!
Vjeruje se, također, da dova Kalensveh ima i druge blagotvorne sadržaje. Ako je nekom nanesena nepravda ili je nepravedno optužen, dovoljno je da je samo jednom proči i pravda će uskoro biti zadovoljena. Ukoliko neko želi da zauvijek riješi neriješene imovinsko-pravne poslove, preporučuje mu se da ovu dovu prouči po jednom sedam noći zaredom. I na kraju, naprosto je nemoguće navesti sve navodne koristi, koje se običnom smrtniku nudi ukoliko bude redovno učio ovu čudesnu molitvu.

Želite li da imate izbor najblagotvornijih dova?

Kliknite - OVDJE