Gotovo da nema niti jednog uglednog autora u svijetu, koji se bavio istraživanjima fascinantnih sadržaja bogate riznice tajnih znanja i vještina islama, a da u svom djelu izuzetnu pažnju nije posvetio istihari, specijalnom a moglo bi se reći i jedinstvenom načinu da se u nevolji, nedoumici ili na raskržju života, saznaju odgovori na pitanja od bitne, najčešće životne važnosti. To i nije čudo, jer su i same evlije (Božji prijatelji), kao i uticajna islamska ulema, još od vremena vjerovjesnika Muhammeda a. s., pa sve do današnjih dana istiharu smatrali draguljem u bogatoj ostavštini moćnih i djelotvornih tajnih znanja islamske baštine.
Osim toga, ne slučajno, mnogi istraživači i autoriteti u ovoj oblasti smatraju da istihara predstavlja izuzetni domet duhovnih moći islama, domet koji je nemoguće porediti, jer zapravo u svijetu nema sličnog primjera. Ona je, prema mnogima, pogled u budućnost i sudbinu.
Istihara namaz je beskorisan za neuke i nevjernike. On zahtijeva vrlo strog i precizan protokol - od iskrenog nauma (nijeta), obreda vjerskog pranja (uzimanje namaza), obavljanja molitve (klanjanja), pa sve do sasvim određenih postupaka i učenja. Istihara ne podnosi nikakvu improvizaciju, niti olako prihvatanje cjelokupnog vjerskog obreda. Za nju su preduslovi: pomirenost, vjerska odanost i strpljenje. Pa i pored svega, istihara se ponekad mora više puta strpljivo ponavljati kako bi se ostvario željeni cilj i u snu dobio željeni odgovor.
Koje su sve mogućnosti istihare?
Na ovo pitanje teško je odgovoriti. Postoji sijaset različitih mišljenja o tome. Zbog toga ćemo se osloniti na ona koja su u praksi bezbroj puta potvrđena i koja su do sada, minulih stoljeća, odoljela mnogim provjerama.

PRVI NAČIN
Prema onome što je stoljećima savjetovala islamska ulema - neko ko želi učiniti istihare sa željom da sazna što će se dogoditi i kako će se završiti neka važna stvar ili kako će se okončati neki ozbiljni tek započeti posao, hoće li biti uspješan i unosan, potrebno je da se strogo pridržava sljedećih uputa: navečer, prije nego što legne neophodno je da uzme abdest i obavi klanjanje namaza od dva rekata. Za vrijeme klanjanja prvog rekata potrebno je, nakon Fâtihe, tri puta da prouči suru Kul jâ ejjuhel-kâfirûn (109. sura)…; tokom drugog rekata nakon Fâtihe potrebno je tri puta da prouči suru Ihlâs (112. sura). Kada završi s molitvenim obredom potrebno je leći okrenuvši lice prema kibli, te tiho proučiti slijedeću dovu:

“Jâ rabbel ‘azîm, Ti koji stizes do svakog koji cini dovu, otkrij mi skrivenu stvar; Ti znas sta je kod mene a ja ne znam Tvoje Bozanske atribute. Ja Rabbi, ako znas da je ovaj posao pogodan i sretan za mene, onda mi ga dosudi i onda mi ga olaksaj i to mi pokazi u mom snu kao bijelo ili zeleno ili kao tekucu vodu. Ako, pak, znas da ovaj posao nije dobar za mene drzi ga daleko od mene i mene daleko od njega i daj mi Boze strpljenja i to mi u mom snu pokazi kao crno ili u obliku dima. Jâ Rabbi, Ti si iznad svih stvari…”

Potom, tonući u san, sve dok smo svjesni svoje budnosti, potrebno je nastaviti s učenjem salat-u selam. Tu noć, u snu, pokazat će nam se ono što smo željeli i tražili i dobit ćemo odgovor da li je to što smo započeli dobro ili loše i hoće li nam donijeti uspjeh ili ne. Na svako pitanje koje postavimo sebi, dobit ćemo iskren i istinit odgovor
Ako tokom prve noći u snu ne dobijemo jasan i pouzdan znak i odgovor na postavljeno pitanje, sigurno smo načinili neki propust. Zbog toga se istihare treba ponoviti drugu ili treću noć, sve dok ne dobijemo pozitivan ili negativan odgovor.

DRUGI NAČIN
Preneseno od plemenitog Ali Ibn-i Ebi Taliba:
Onaj koji želi da mu Uzvišeni Bog u snu pokaže ono što ga životno interesira ili da dobije odgovor na neku životnu dilemu, prije nego što legne i utone u san, potrebno je da klanja namaz od šest rekata. Na prvom rekatu, nakon Fatihe, potrebno je sedam puta proučiti suru Vessemsi ve duhaha (91. sura)…, na drugom rekatu, ponovo nakon Fatihe, sedam puta proučiti suru Vel lejli iza jagsâ (92. sura)..., na trećem rekatu, nakon Fatihe, sedam puta proučiti suru Ved-duhâ (93. sura)…, na četvrtom rekatu, opet nakon Fatihe, proučiti suru Elem nesrahleke (94. sura)..., na petom rekatu, nakon Fatihe, suru Vet tîni (95. sura)..., te na šestom rekatu, nakon Fatihe, potrebno je proučiti suru Innâ enzelnâhu fî lejletil-kadri (97. sura). Također je bitno predavati selam nakon svakih dva rekata. Nakon završetka namaza i predaje selama, kaže se sljedeće:

“Allâhumme Rabbe Muhammedin ve Rabbe Ibrâhîme ve Mûsâ ve ‘Îsâ ve Ishâka ve Ja‘kûbe ve Rabbe Dzibrîle ve Mîkaîe ve Isrâfîle ve ‘Azrâîle ve munzelet-Tevrâte vel-Indzîle vez-Zebûre vel-Furkânel-‘azîmi erinî fî menâmî hâzâ mâ ente a‘lemu bihî minnî…”

Nakon toga se smireno legne licem okrenut prema kibli. Tu noć ili drugu, treću, i tako sve do sedme noći, jasno će se u snu ukazati znak i dobit ćemo odgovor na pitanje koje nas tišti i zbog kojeg smo klanjano istihare.
Gore navedena dova na arapskom može se, naravno, proučiti i na našem jeziku. Evo, kako glasi njen prijevod:

“Gospodaru moj, Gospodaru Muhammeda, Ibrahima, Musaa, Isaa, Ishaka i Jakuba ! Gospodaru moj, Gospodaru Dzebraila, Mikaila, Israfila, Azraila! Ti, koji si nam dao Tevrat, Indzil, Zebur i Furkan, pokazi mi u snu ono sto znas mnogo bolje i vise od mene…(na ovom mjestu postaviti pitanje na koji ocekujete odgovor)”

TREĆI NAČIN
Onaj koji želi saznati kako će se okončati neki važni posao i kako se mogu riješiti eventualni problemi i poteškoće nastali u tom poslu; onaj koji je zbog toga naumio klanjati istihare, potrebno je da se pridržava sljedeće upute: nakon jacije učiniti nijet (naum), izgovarajući sljedeće riječi:

Nanijetio sam da klanjam istihare, da klanjam namaz od šest rekata…”

Potom treba početi klanjati, tako što će se nakon svaka dva rekata predavati selam. Na prvom rekatu, nakon Fatihe, potrebno je proučiti sure Ved duhâ (93. sura)..., na drugom rekatu, poslije Fatihe, sure Vet-tîni (95. sura)..., na trećem rekatu, nakon Fâtihe, sure Elem nesrah leke (94. sura)..., na četvrtom rekatu, poslije Fatihe, sure Innâ enzelnâhu fî lejletil-kadri (97. sura)..., na petom rekatu, nakon Fâtihe, sure Izâ zulziletil-erdu (99. sura)..., te na šestom rekatu, poslije proučene Fatihe, proučiti sure Kul huvallahu ehad (112. sura).
Po završetku namaza od šest rekata, potrebno je uzeti jedan papir i na njemu napisati slijedeće:

Berâetun iler-rabbil-dzelîlil-‘azîmil-vedûdil-kerîmil-kebîril-‘azîzil-dzebbâril-mutekebbiris-sekûri min ‘abdihî … Ovdje se napise ime onoga koji klanja istihare, kao i ime njegovog oca, npr. Ahmed sin Latifov. Zatim se nastavi: El-‘abduz-zelîul-fekîrul-muhtâdzul-bâisus-sâilul-mudtarrul lezî lem jedzid li hâdzetihî sivâke jatlubu ve jergabu minke kadîen kezâ ve kezâ… Ovdje se napise ono sto se u snu zeli vidjeti ili saznati, a zatim nastavi: Inneke ‘alâ kulli sej’in kadîrun. Allâhumme innî es’eluke jâ Rabbi jâ Allâhu jâ hajjun jâ kajjûmu jâ ganijju jâ kerîmu, jâ kavijju jâ azîzu jâ kadîru ja besîru ‘abduked-da‘îful-fekîrul-miskîni jatlubu ve jergabu minke kadâi kezâ ve kezâ…Ovdje se konkretiziraju razlozi učenja istihare i napiše željena stvar.

Kada se sve ovo uredno obavi, podignu se ruke u visinu lica i glasno se prouči sljedeće:

Allâhumme innî es’eluke bi kulli ismin huve leke semmejtu bihî nefsike ve enzeltehû fî kitâbike ev ‘allemtehû ehaden min halkike ev iste’serte bihî fî ‘ilmil-gajbi ‘indeke en tedz‘alel-Kur’âne Rebî‘u kalbî ve dijâi basarî ve dzilâi huznî ve zihâbe hemmî ve en tedz‘ale lî min emrî bejânen sâfijen takdî hâdzetî jâ Allâhu jâ Allâhu ja Allâhu…

Nakon što se ovo prouči potrebno je smireno leći u postelju tako da lice bude okrenuto prema kibli. Ukoliko je obred istihare obavljen valjano i ispravno, u snu će se pojaviti jasan znak ili odgovor na životnu dilemu ili postavljeno pitanje.

Nastavak