Mada danas puno lakše dolazimo do literature, i mada je pristup informacijama, pa stoga i skupljanje znanja, neusporedivo lakše nego je to bilo u prošlosti, magija je i danas podijeljena na nekoliko različitih skupina, od kojih svaka ima svoja tajna učenja i vjerovanja. Ipak, neosporno je da se radi samo o varijacijama iste mistične znanosti koja je među različitim narodima i religijskim uvjerenjima poprimila specifične oblike. Pogledajmo, koji su to – prema Thomasu H. Knightu - zajednički simboli koji se koriste u gotovo svim magijama svijeta:

KRUG
Krug je jedan od najsadržajniji simbola: uz središte, križ i  četvorinu, on je temeljni simbol. Kružno je kretanje poput vremena, savršeno i nepromijenjljivo, nema odstupanja, nema početka a nema ni kraja. Krug simbolizira kozmičko nebo a ono je simbol duhovnog, nevidljivog i transcendentalnog svijeta. Krug je i jedan od najvažnijih magijskih simbola i alata. Pametno je nacrtati krug, koji ima snagu otjerati demone, također je poželjno oko otrovne biljke poput mandragore (Mandragora officinarum), nacrtati krug prije nego se iskopa i nponese kući. Svaki kružni oblik je potencijalni magični simbol, a prsteni osobito, jer se mogu koristiti u čarima i često se nose kao hamajlije za sreću i zaštitu.

TROKUT
Trokut ima višestruku simboliku, koja se poklapa sa simbolizmom broja tri. Neki autori s pravom misle da su uz njega vezane mnoge spekulacije o bezbrojnim trijadama iz historije religija, o troelementnoj moralnosti (dobro misliti, dobro govoriti i dobro činiti), fazama života (rađanje, zrelost i smrt), o temeljnim načelima alkemije (sol, sumpor i živa) i sličnom. Trokut s jednim vrhom prema gore predstavlja dobro, duhovno i element je vatre. Okrenut prema dolje predstavlja zlo, fizičko i element je vode. Pravokutni trokuti nacrtani unutar kruga predstavljaju zaštitu protiv zlih duhova. Također, trokut je i simbol mudrosti. Jedan od najmočniji magičnih pečata u historiji čovječanstva, Solomonov pečat, simbol ljudske mudrosti, sačinjen je od dva trokuta koja su obrnuto postavljeni jedan prema drugom. Pravokutni trokut ucrtan u krugu predstavlja zaštitu protiv čarolija i zlih duhova. U alkemiji trokut predstavlja simbol vatre i simbol srca; vrhom okrenutim prema dolje, simbolizira zlo, fizičko, a okrenut prema gore predstavlja dobro, duhovno i elemnt je vatre.

PENTAGRAM
Vjeruje se da je Pentagram jedan od ključeva koji otvaraju put do najčuvanijih tajni. Mnogi ga miješaju sa heksagramom iako je pentagram znatno stariji i pojavljuje se na keramici nađenoj na lokalitetima sumerskih gradova. Istraživači tajnih učenja antike tvrde da Pentagram spada u red najmoćnijih magijskih znakova, a mnogi ga smatraju simbolom savršenstva, sreće, braka i ispunjenja. Služi za odbranu od zlih duhova i demonskih sila, a može se koristiti i za njihovo potčinjavanje. Njime se podstiče bolje zdravlje, unutrašnji razvoj i samopoštovanje. Istodobno, Pentagram se koristi i za čaranje, bajanje, a smatra se da je posebno opasan u polukrugu ili kad su mu dva kraka okrenuta prema gore (to je obilježje Sotoninih sluga i vještica).Pentagram se često koristi u magijskim obredima. S jednim krakom  uperenim prema gore simbolizira prirodu, mikrokozmos. S dva kraka uperena prema gore, predstavlja Sotonu. Pentagrami se crtaju unutar magičnog kruga kao i na magovoj odjeći.

HEKSAGRAM
Šesterostrana zvijezda simbolizira vladavinu duhovnog nad fizičkim tijelom koje je ujedinjeno u makrokozmosu. Može se koristiti ucrtana unutar magičnog kruga, ali, i na odjeći. Osnažava duhovne moći i čuva od sila zla. Heksagram je jedan od najsnažniji i najčešće korištenih simbola u magiji i hermetizmu; načinjen je od dva istostranična trokuta (koji predstavljaju Čovjeka i Boga) postavljenih jedan preko drugog s vrhovima na suprotnim stranama, tako da čine zvijezdu šestokraku, poznatiju pod imenom Salomonov pečat, Davidova zvijezda ili Davidov štit; u Indiji to je tajanstvena i blagotvorna Yantra, sjedinjenje Šive i Šanti.

KRIŽ
Križ predstavlja praiskonskog androgina, simbol dualizma u prirodi i jedinstva suprotnosti. Iako se stoljećima koristio kao najznačajniji simbol krišćanske religije, križ je stariji od krišćanstva tisućama godina i možda je jedan od najstarijih amajlijskih znakova, prema nekim autorima možda čak i - najstariji. Pojavljuje se u najrazličitijim oblicima. Tau križ je kod starih Egipćana bio simbol života, a u kombinaciji s krugom predstavljao je besmrtnost. Za Grke je predstavljao metaforu četiri elementa stvaranja, vode, zraka, zemlje i vatre. Svastika, s krajevima križa savinutim udesno predstavljala je u početku sunce, vatru ili život, a nešto kasnije dobru sreću. Budistima je, predstavljala odricanje.  Hindusima je svastika s krajevima savinutima ulijevo simbolizirala noć, magiju i božicu Kali. Nacisti su kao amblem upotrebljavali, svastiku s krajevima okrenutim nadesno.
U starom svijetu križ je označavao pogubljenje razapinjanjem ili nabijanjem na kolac. Latinska riječ za križ 'crux', označavala je upravo takvu vrstu pogubljenja. Križ je postao važan dio kršćanske liturgije. Čineći desnom rukom znak križa vjernici potvrđuju svoju vjeru i daju blagoslov. U ranijem kršćanstvu za davanje blagoslova svećenici su se koristili malim križem. Veliki križevi nosili su se u procesijama, postavljani su na oltare u crkvama, na ulaze u kuće i na raskršća. Koristili su se kao amajlije ili za dekoraciju.
U početku se na križevima nije prikazivalo Kristovo tijelo, zbog toga što je križ predstavljao Isusovo uskrsnuće, a ne njegovu smrt. Praksa prikazivanja Krista uz križ počinje negdje u sedmom stoljeću, međutim, prikazujući ga živog ispred križa, kao pobjednika. No, s vremenom ga je crkva, da bi naglasila njegovu mučeničku smrt, počela portretirati razapetog na križu, s krunom od trnja i vidljivim ranama, i od tog vremena većina križeva u rimokatoličkoj crkvi postaje raspelima.

Zaštite se od crne magije i stimulirajte svoju srecu: