Brojevi su – kako je poznato - oduvijek nosili božanske moć i ko ih je svjestan, može da dosegne visine univerzuma. U pitanje je samo razumijevanje ključeva koji imaju moć da otvor prava vrata.
Mnogi uzimaju normalnim to što sedam dana čine sedmicu, četiri sedmice jedan mjesec, dvanaest mjeseci godinu, itd. I ne slute da je sve ovo dio božanske harmonije koja djeluje u univerzumu. Uz pomoć brojeva mi uspostavljamo vezu sa vibracijama, a broj vibracija za zemlju je sedam. Podsjetimo se da ima sedam muzičkih nota, sedam chakri, te da se i sve ćelije u organizmu obnavljaju svakih sedam godina. Ali na broj sedam možemo gledati i na jedan drugi način. Ali krenimo redom...

CRVENA: Vibracija broja Jedan
Broj jedan simbolizira liderstvo, osobe koje imaju inicijativu. Nezavisni su, vizionari i često su pioniri na svom polju. Prihvataju odgovornost i uvijek su aktivni.
Ovo je snažna muška energija povezana sa principom oca, a ako nema i ženskog principa te osobe su prenaporne i dominantne, osjećaju se važnim i uvijek teže da budu zapažene. Kada se broj jedan u datumu rođenja nalazi naprijed, čak i ako nije konačan broj, ta osoba u sebi nosi osjećaj liderstva. Možda se na prvi pogled to i ne primjećuje, ali kada postanete svjesni da posjedujete tu crtu, aktivirajte energiju u sebi, vežite je sa crvenim zrakom da bi vas ispunio energijom koja vam je potrebna. Možda vam kao djetetu nije bilo moguće ili nije bilo dopušteno koristiti neke vaše sposobnosti - to saznanje pomoći će vam da otkrijete sebe, a onda možemo naprijed.
Na primjer: Datum rođenja: 4. marta/ožujka 1983.
Treba da sabiremo brojeve dok ih ne svedemo na jednu cifru.
4+3+1983=1990
1+9+9+0=19
1+9=10
1+0=1
Riječ je o osobi koja ima vibraciju broj jedan, nesumnjivom vođi koji svoju energiju može iskoristiti konstruktivno. Vibracija jedan povezana je sa crvenim zrakom, tako da ćemo se ovdje sresti sa osobom s mnogo energije, ali ako ta energija ne bude usmjerena u nešto pozitivno može postati i destruktivna. Ovakvim osobama potreban je posao kako bi se ispunili ambicijama, inače bi mogli postati frustrirani i zli. Jer, potencijali jedinice mogu se upotrijebiti na mnoge načine.

NARANDŽASTA: Vibracija broja Dva
Prilagodljivost koja vodi ka harmoniji, ova vibracija je dualnost, a mi i živimo u svijetu dualnosti - dan i noć, pozitivno i negativno, muško i žensko itd. Broj dva je suprotan jedinici. Ove osobe su prilagodljive, znaju izbjeći konflikte, ali imaju snažna osjećanja i raspoloženja. Mogu biti dragi, uživati u radu s drugima, vole svoj dom, koji im je potreban kao svojevrsna baza - ako ga izgube, mogu postati dezorijentirani. Kada jednom otkriju ono što ih interesuje, ići će u tome do kraja i postati savršeni. Nisu intelektualci, ali mogu postati znanstvenici. Savršeno su sretni kada rade za nekog drugog. Osjećaju potrebu za podrškom.
Vibracija broja dva je narandžasti zrak. Osobe s brojem dva moraju izraziti svoju kreativnost, inače će propasti.
Na primjer: Datum rođenja: 21. februar/veljača 1941.
21+2+1941=1964
1+9+6+4=20
2 + 0=2
Kada imate dva kao broj ili dio broja u datumu vašeg rođenja, vi ste osoba koja se može uzdržati. Osoba sa mnogo dvojki je sramežljiva i potrebno joj je ohrabrenje u svemu što radi. U njima ima dosta kreativnosti povezane sa brojem tri, i sa dobrim idejama broja pet mogu preduzeti inicijativu. To je osoba koja voli svoj dom.

ŽUTA: Vibracija broja Tri
Ovdje imamo čistog umjetnika. Život osoba rođenih pod znakom tri naprosto je za uživanje. Oni daju sebe i svoju energiju, ali im je potrebno da budu željeni i voljeni. Obično imaju mnogo poznanstava i vole biti uključeni u zanimljive projekt. Vibracija broja tri je svjesnost da život treba biti kreativan. Ovo je žuti zrak ideja i znanja.
Vibracija broj tri, sa svom kreativnošću, svakako bi mogla imati dosta ideja i kroz vibraciju broja pet ako se nalazi u njenom datumu rođenja. Sedam je senzitivnost, što je potrebno za pravog umjetnika. Ova vibracija može biti i znanstvenik unoseći nove ideje za čovječanstvo kroz njihovu senzitivnost. Vibracija devet daje im želju da služe i pomažu drugima.

ZELENA: Vibracija broja Četiri
Zrak praktičnosti. Sve mora imati značenje za te osobe, one su realne i objektivne. Ili su suviše samodisciplinovane ili samodisciplinu moraju naučiti, to je bit vibracije četiri.
Mogu biti plemeniti po prirodi, a istovremeno zajedljivi, ali to je zeleni zrak izraza. Oni daju svoje vrijeme i znanje zajednici. Mogu biti doktori, bolničari, socijalni radnici, učitelji, novinari... Žilavi su i mogu nositi težak teret na svojim plećima, ali i mnogo se brinu, čak i kad za to nema razloga. Dobri su savjetodavci i terapeuti. Imaju razumijavanja za potrebe drugih, imaju potrebu da budu s osobama koje ih mogu aktivirati, jer ponekad su statični. Ovo je uvijek povezano sa zelenim zrakom, pošto je u sredini spektra. Harmonija je važna za sve nas, ali nam je svima potreban i poticaj. Četiri je broj Zemlje (imamo četiri rase, četiri godišnja doba, četiri elementa, govorimo o četiri kraja svijeta - istok, zapad: sjever, jug).
Četiri je osoba koja je veoma praktična i ima snažnu vibraciju broja jedan, simbol liderstva, može obaviti odlično sve ono što odluči da obavi.

PLAVA: Vibracija broj Pet
Broj komunikacije. Takve osobe moraju paziti da ne krenu u više smjerova i tako izgube vrijeme, potrebno je da nađu cilj i pođu prema njemu. Osobe sa brojem pet imaju potrebu da se na mnoge načine izraze - kroz govor, pisanje, pjevanje, ukratko komuniciranje - inače se mogu povući, što je negativni aspekt plavog zraka. Petice imaju snažno mišljenje i ukus, često su zabrinute za zdravlje, mogu biti kritične i nedruštvene. Veoma su nemirne i potreban im je prostor, često im nedostaje energije, ali ponekad mogu i pretjerati, što znači da moraju naći ravnotežu iznutra.
Pet simbolizira pet vrlina (dobrota, rasuđivanje, ljubav, mudrost i istina), koje svi treba da ugradimo u naše živote. Možemo raditi sa bojom i vrlinom, kako bi se postigao efekt. Kada osobe sa ovom vibracijom dublje razumjevaju život, postaju iscjeljitelji, savjetnici, učitelji...
Petica je zainteresirana za mnoge stvari i u svemu može da postigne zavidne rezultate.

INDIGO: Vibracija broja Šest
Ovo je broj odgovornosti. Te osobe moraju pripaziti da ne preuzimaju suviše na sebe. One su efikasne i veoma sposobne, i bilo šta da poduzmu činit će to kakao treba. Veliki su organizatori. Vole svoju kuću koja je za njih sveto mjesto i ako bi je izgubili postali bi dezorijentirani. Veoma su brižni i mogu biti dobri terapeuti na raznim poljima. Potrebno je da budu u društvu zbog ravnoteže, jer su skloni povučenosti.
Veoma su vjerni i znaju održati obećanja. Njihova odanost je tolika da su uvijek spremne oprostiti. Njima je potreban partner, kako ne bi bili usamljeni i tužni; u sve što rade oni ulažu svu energiju, često i zato da bi potisnuli usamljenost koju osjećaju. Kada sretnu pravu osobu oni kao da ožive. Imaju velikog razumijevanja za potrebe drugih.
Vibracija broja šest je odgovornost.

LJUBIČASTA: Vibracija broja Sedam
Senzitivnost. Ova vibracija povezana je sa ekstrasenzomom percepcijom. Mnogi sa ovim brojem kao da nisu na zemlji, kao da im je glava u oblacima. Treba da nauče lekciju o privreženosti jer su lako ranjivi i mogu imati velikih emocionalnih problema. Često sprečavaju druge da ne pogriješe, a onda shvate da najbolje učimo na sopstvenim greškama i da se ponekad moramo držati po strani.
Sedmice su veliki su filozofi, zanimljivi u društvu, zainteresirani za mnoge stvari. Prijateljski su raspoloženi, identitikuju se sa problemima drugih.

SREBRNA: Vibracija broja Osam
Osmica je ravnoteža duha i materije. Pošto je sačinjena od dva kruga koja se nalaze jedan u drugom. Iznad su nebeski svijetovi, a ispod je zemlja - to su dva principa koja djeluju zajedno, koja su u svakom od nas i svako od nas u njima.
Kada treba pomoći drugima, pokreće nas spiritualna snaga, ali kada se radi o osobnom dobitku uspješni smo nakratko i brzo gubimo ono što smo mislili da smo dobili. Osmica je i broj poslovnosti i može ukazati na materijalistu. Moramo imati prave namjere i čiste motive i nikad nećemo izgubiti cilj. Kada budemo naučili pravu upotrebu moći, to znači da smo naučili veliku lekciju.
Osmica je vezana za srebrni zrak.

ZLATNOŽUTA: Vibracija broja Devet
Ovo je vibracija moći i uspjeha, ali je važno šta se radi sa ovko snažnom energijom.
Ovo je boj uslužnosti. Da se služi bez ikakvog očekivanja nagrade je najviše vibracija i zato im nagrada često i dolazi. Ne treba tražiti rezultate onog što radimo, samo se posvetiti onom što osjećamo da treba uraditi. Ove osobe vole dijeliti svoje znanje i iskustvo da bi pomogli drugima. Ne žele slavu i često djeluju iza scene.
Devetka je vezana za zlatnožuti zrak, zrak mudrosti i znanja.