Svijet mode ne bi mogao bez boja, a kreatorim imaju veliku odgovornost kada je riječ o bojama, jer svaka modna sezona ima itekakav uticaj na ljude. Očito je da su boje u proljeće svjetlijih tonova od onih u zimskim mjesecima, ali uvijek bismo morali biti svjesni kako utiču na nas. Kao ljudska bića mi možemo nadopuniti prirodu, ali je ne moramo kopirati. Tri boje koje se najviše koriste u svijetu mode su crna, smeđa i siva. Crno nije samo boja, nego daje moć drugim bojama. Na primjer, kada vežete crno sa crvenim onda ono naglašava crveno i osobi daje fizičku snagu i dominantnost. Kada se crno nosi sa ružičastim, onda daje društvenu moć, a crno sa žutim - intelektualnu moć.

Tamna noć duše
Ljudi nikad nisu u stvari razumjeli crno. A ono je povezano sa misterijom i nepoznatim. U Bibliji čitamo "...i Bog reče: Neka bude svjetlo" - i iz tmine se pojavi svjetlost i svjetlost donese život i toplinu, jer bez svjetlosti ne bismo imali hrane ni opstanka. Svjetlost je ta koja hrani i podržava život. Stavite sjeme u zemlju ili sjetite se sjemena u utrobi: sve počinje iz tame i kada je spremno, rađa se novi život i izlazi na svjetlo.
Govori se o tamnoj noći duše, periodu u čovjekovom životu kada se dešava transformacija iz jednog stanja svijesti u drugo, bilo da smo toga svjesni ili ne. To je isto kao kad prolazimo kroz vrata ne znajući šta će biti s druge strane i nakon svega mi bukvalno ulazimo u svjetlost: imamo veću svijest o životu, a neki osjete i dublje značenje svega.
Crno je boja koja se ne manifestira: ima potencijal, ali joj je potrebna svjetlost da bi se pojavila i pokazala svoje vrijednosti. Sjetimo se šta se sve povezujemo sa crnim: depresija, neraspoloženje, tuga, očaj, crna magija..., a govorimo i o tamnoj strani ljudske prirode. Crno je sve što je skriveno. Ono može ukazati na tajnovitu prirodu ali, s druge strane, ne treba zaboraviti da i predivna priroda ljubavi i ljepote možda čeka da bude otkrivena i da izađe na svjetlost u svom punom sjaju.
Viktorijanci su povezivali crnu boju sa smrću i nosili su crno u znak žalosti za umrlim. Za većinu njih nije bilo života poslije smrti, bio je to kraj, ali su svoju depresiju pojačavali zatvarajući se od svijeta. I danas mnogi nose crninu u znak žalosti, iako njihovi umrli sigurno ne bi željeli da oni tuguju nego da nastave i uživaju u životu. Pomislite na prirodu: u njoj ništa ne umire, samo mijenja oblik. Živimo kroz godišnja doba i u našim poznijim godinama trebali bismo se povezati sa zlatnožutim, zrakom božanske mudrosti. Sveštena lica obično nose crno jer se vjeruje da ih ono štiti od brojnih iskušenja ovog svijeta, mada će se jednom i oni morati suočiti s njima. To je neminovnost!
U krajevima sa visokim temperaturama mnogi nose crno da bi zaustavili toplinu i bljesak sunčeve svjetlosti. Kako se naše znanje o vibracijama boje povećava, s razlogom ćemo se upitati zašto smo ikad poželjeli nositi crno. Danas i muškarci sve više izbjegavaju crno, a žene koje vole crnu odjeću nose je isključivo da bi potencirale svoju tajanstvenost. One također nastoje otkriti svoju individualnost. Ali boje su te koje nam pomažu da pokažemo našu pravu prirodu, baš kao što se i u prirodi boje očituju u svom punom značenju. Dakle, bojama koje nosimo najviše govore o nama.
Smeđa boja veže se sa majkom Zemljom. Povezujemo je sa stvarima koje su čvrste, sigurne i stalne.

Promjene svijesti
Danas se dešavaju velike promjene, koje od nas zahtijevaju da postanemo fleksibilniji da bismo lakše opstali. Već smo ušli u novo doba, doba Vodolije, koje je donijelo novi fokus tako da će stara uvjerenja i stare vrijednosti dobiti nova značenja. Mladi danas više osjećaju te nove energije, jer – kako se vidi iz njihovog ponašanja – više ne osjećaju stege kao ranije generacije. Osjećaju se slobodnijim da izraze sebe i svoja stremljenja, da se suoče sa starim šemama koje se ruše. Neke promjene u ovom stoljeću naprosto nas ostavljaju bez daha, ali kako godine prolaze, uviđamo da će nastupiti promjene koje će nam donijeti veću svijest o tome ko smo i kakva je svrha i značenje života.
Smeđe nas drži uz stare modele i stare vrijednosti, ali moramo postati otvoreni za nove ideje i nove metode poimanja. I majka Zemlja će proći kroz mnoge promjene, jer danas se sve odvija ubrzano. Smeđe nam pomaže da budemo praktični i ne toliko rasipni, tako da moramo poštovati taj aspekt. Sivo je boja samoodricanja, ali i boja povezana sa strahom i mnoge sprečava da se izraze. Danas se suočavamo sa strahovima više nego ikad ranije. Kad je siv dan osjećamo se neraspoloženim, a kada ljudi nose sivu odjeću kao da stavljaju barijeru oko sebe - tek kada zatraže pomoć mogu se toga osloboditi. Mogu izgledati daleki i nepristupačni. Samo se sjetite nekih učitelja u prošlosti ili ljudi iz vlasti koji su nosili sivu odjeću - uvijek su njome pokušavali da unesu strah u ljude, projicirajući vlastite strahove u drugima.
Kada se sivo koristi sa drugim bojama, one mogu očistiti sivu boju: golubije siva boja je prijatna, ali ipak, ako ste plašljiva osoba ne nosite ni tu boju. Srebrnaste boje, baš kao i zlatne, povezane su s novcem, pa bi za neke ova boja imala stimulirajuću snagu.