Ahat je prirodno gust mineral, tvrđi od kamena. To je posebna vrsta kvarca prošaran kalcedonom, opalom, ametistom, hematitom... U starom Sumeru bio je veoma cijenjen, jer se vjerovalo da je efikasno sredstvo protiv groma i čarolije, te da se gutanjem tog kamena mogu otkriti skrivene bolesti. Vjerovalo se da je ahat posebno značajan za osobe rođene u junu/lipnju, jer im navodno donosi život bez stresa, životnu sreću, zdravlje i bogatstvo.
Ahat može biti različitih boja i sve su korištene u zemljama Orijenta. Crveni ahat, poznatiji kao krvavi ahat, stoljećima je slovio kao zaštita od uboda otrovnih paukova i škorpiona, a jednako je bio cijenjen i crni ahat sa bijelim prugama. Sivi ili mrkožuti ahat ratnicima je navodno davao hrabrost i obezbjeđivao pobjede, dok je zeleni ahat imao višestruku blagotvornost. Liječio je bolesti očiju, štitio od otrovnih gmazova i insekata, oporavljao i najteže bolesnike, a ljubavnike  ispunjavao strašću, odanošću i iskrenom ljubavlju. Žene koje bi pile vodu u kojoj je bio opran prsten od zelenog ahata, nisu mogle biti sterilne!
Vjeruje se da ahat povećava inteligenciju, donosi bogatstvo, sreću, zdravlje i dug život.  U jednoj se staroj recepturi tvrd da je moguće izlječenje od epilepsije, ludila i mjesečarstva ako bi se jelo priredilo s vodom u kojoj je, za vrijeme rastućeg mjeseca, ahat ležao tri dana. U prošlosti se koristio i za otklanjanje groznice, ublažavanje menstrualnih bolova i za oslobađanje vode kod vodene bolesti. U Italiji i nekim zemljama Srednjeg i Bliskog istoka ahat se koristio kao magična zaštita od “urokljivih očiju”. Sanjati ahat – znak poštovanja, raskoši i bgogatstva.
U prošlosti su se koristile i blagotvorne amajlije od ahata u obliku trokuta, koje su otklanjale crijevne tegobe. U faraonskom su Egiptu bile najpopularnije amajlije od sivog ahata. Osobe koje bi ih nosile oko vrata ili oko pasa bile bi navodno zaštićene od stomačnih grčeva i dijareje. Vjerovalo se da ahat posjeduje sljedeće čudotvorne moći:

 • Štiti od urokljivih očiju, crnomagijskih čina i štetnih zračenja;
 • štiti od oluja, gromova, glavobolje i groznice;
 • štiti od zarobljeništva i nesreće;
 • uklanja djejstvo otrova insekata i ujeda otrovnih reptila;
 • liječi groznicu, epilepsiju i očne infekcije;
 • poboljšava vid i cirkulaciju;
 • olakšava zapaljenje i umor očiju;
 • sprječava izazivanje krvarenja;
 • sprječava iritacije kože;
 • stimulira plodnost kod žena;
 • povećava atletsku snagu i hrabrost;
 • čini osobu koja ga posjeduje rječitom, ljupkom i neupadljivom;
 • stimulira zdravlje i dug život;
 • ako se drži pod jezikom, osvježava organizam i gasi žeđ;
 • ako se drži pod jastukom, postiče ugodne snove;
 • osigurava pobjedu na takmičenjima;
 • može okrenuti neprijatelja samog protiv sebe;
 • čini sretnim u ljubavi;
 • pomaže da se otkrije skriveno blago.

AGRIPPIN PENTAGRAM
Ovaj je simbol navodno snažna zaštitu protiv svih zlih utjecaja i sila. Onom tko ga nosi pomaže da otkrije vlastitu vrijednost i da nađe unutrašnji mir, sreću i zadovoljstvo. Agrippin pentagram (ime dobio po slavnom srednjovjekovnom alkemičaru H. K. Agrippi od Neteshajma) predstavlja golog muškarca čijih je pet ugaonih točaka - glava, ruke i noge. Ostalo je nerazjašnjeno što razapeti čovjek zapravo predstavlja - je li to on obgrlio svijet, je li povezan sa ‘kotačem života’ ili prikazuje sv. Pavla okovanog u lanac ljubavi i Božje mudrosti. U svakom slučaju, pentagram slikovito nagovještava povezanost čovjeka i mikrokozmosa čovjekova svijeta koji je, po učenju hermetičara, refleksija makrokozmosa, odnosno univerzuma. Jer, spoznati čovjekov mikrokozmos znači istodobno spoznaju i makrokozmosa i tajni postojanja.

AHERONT
Legendarna rijeka iz starogrčke mitologije koju prvi spominje Homer. Nazivali su je Rijekom žalosti i suza. Rijekom umrlih. Vjerovalo se da Aheront protiče kroz podzemni svijet i da preko nje duše umrlih svojom brodicom prevozi starac Haron.

AHITOFEL
Ime premudrog savjetnika hebrejskog cara Davida, oca Salomonovog, za kojeg predanja kažu da je bio veliki poznavalac tajnih magičnih učenja i vještina. Ahitofel je ostao upamćen kao odan, iskren i lucidan savjetnik, koji je predano služio najmoćnijem suverenu svog vremena.

AHIROPITAN
Predmeti nastali natprirodnim djelovanjem; metapsihičke materijalizacije proizašle iz tijela medija. Jedan od najpoznatijih ahiropitana je Torinski plašt na kome se jasno ocrtava ljudsko (Kristovo) tijelo ili materijalizacije koje pred mnoštvom svojih sljedbenika često stvara Sai Baba. Ahiropitani u prošlosti nisu bili rijetki i najčešće su ih “proizvodili” čarobnjaci i živući sveti ljudi.

AHRIMAN
Zli duh iz sumerske mitoligije koji je u stalnoj borbi sa opakim demonom Ahuramazdeom. Ahriman je i zoroasterski demon, koji se - da bi ugrabio i ubio žrtvu - često pojavljuje u liku mirnog i krotkog konja.

AHURA MAZDA
Prema zoroastrerskom učenju stvoritelj svijeta bio je Ahura Mazda, Mudri Gospod, kasnije poznat kao Ormazd ili Ormuzd, koji je oduvjek živio na nebu u dobroti i svjetlosti. Ahura Mazda je prvo stvorio nebeska bića, potom duhovni i materijalni svijet te prauzornog, savršenog čovjeka Gayomardu i prvobitnog bika. Dio Zaratustrinog učenja sačuvan je u himnama Gathe, u svetoj knjizi Avesti (Znanje), a zoroastrizam je bio službena perzijska religija u doba triju velikih carstava: Ahemenidskog (od 5. do 3. st. pr. n. e), Partskog (od 3. st. pr. n. e. do 3. st. n. e) i Sasanidskog (od 3. do 7. st. n. e).

AIKIDO
Aikido je oblik starojapanske borilačke vještine, kojom rivali istražuju međusobni odnos kroz jednu vrstu ritualnog plesa. Aikido uči oprezu i mudrosti samoodbrane kroz umjetnost neotpora, a u modernom obliku razvio ga je Morihei Oyeshiba kao oblik samoostvarenja putem discipline i kontrole uma.

AINI
Jedan od 72 duha koje je Salomon, zbog neposlušnosti i oholosti, zatvorio u bronzano bure i bacio u jezero. Aini se najčešće pojavljuje u tijelu zgodnog muškarca, ali sa tri glave: prva mu je glava kao u zmije, druga kao u čovjeka samo sa dvije zvijezde na čelu, a treća kao u mačke. Aini je izuzetno oprezan, lukav i prepreden, ali daje istinite odgovore na sva pitanja vezana s privatnim stvarima.

AION
Rimljani su, pored Mitre, boga nepobjedivog Sunca (Sol invictus), preuzeli još dva sunčeva božanstva iz staroiranske religije. Jedan od njih je Aion kojega su nazvali Sol Aeternus (Vječno sunce). On je, kao i planeta Saturn s kojom se često izjednačava, istodobno bog i čuvar vremena i vječnosti. Aion se najčešće prikazuje u obliku golog krilatog mladića. Takav prikaz daje mu istodobno značenje boga i gospodara vjetrova na što podsjeća i latinska riječ aer (vjetar, dah, zrak).
Aion kao simbol predstavlja sve što se može učiniti s vremenom. Pomaže čovjeku da sagleda prošlost da bi uz njenu pomoć mogao savladati budućnost. On nas podsjeća na strpljenje i pomaže da se lakše podnesu teški gubici. Istodobno, Aion ljudima daruje mudrost pomoću koje se može izaći iz svake teškoće. Od njega potječe izreka: Vrijeme liječi sve rane!

AJNA CHAKRA
Ajna chakru mnogi nazivaju “trecim okom”. To je šesti energetski centar u ljudskom organizmu i nalazi se u visini i između obrva. Prema staroindijskim učenjima na ovoj energetskoj razini dolaze do izražaja manifestacije svih natprirodnih snaga uma, odnosno duha što omogućuje neposredni doživljaj najvišeg Ja. Pritom se minimaliziraju sve tjelesne funkcije.

AKACIJA
Jedan od naziva za bagrem bijeli (Robinia pseudacacia L.). Raste u tropskim i suptropskim krajevima Australije, istočne Azije i Afrike. Akacija je predstavljala simbol nevinosti, a taj su simbol prihvatili i slobodni zidari; u starom je Egiptu simbolizirala ponovno rođenje, besmrtnost, inicijaciju i nevinost; u hebrejskoj mitologiji predstavlja moralan život, besmrtnost i sveto drvo sitim; u kršćanstvu moralan život i besmrtnost…

AKANTUS
Biljka izuzetno bogatog nasljeđa. Njeni bodljikavi listovi često su korišteni u antičkim vremenima kao svojevrsna dekoracija i najčešće su simbolizirali uspješno pređene poteškoće i prepreke. Za onoga koga resi akantusov list, vjerovalo se, da je sretnik koji je uspio da pobijedi biblijsko prokletstvo!

Pretplatite se na KNJIGU TAJNI