Sa svojim vijernim pratiocem Eddwardom Kellyem, dr. John Dee je izazvao pravu senzaciju kada je objavio da mu je za vrijeme jednog od kontakata sa “izvanzemaljskom inteligencijom” predočen jedinstveni “enokijanski alfabet”, nazvan po imenu biblijskog anđela Enoka čije bi se ime moglo prevesti kao “Onaj koji je hodao s Bogom”. “Dobivši” alfabet koji je po svemu bio jedinstven i nije nalikovao ni jednom drugom alfabetu na svijetu, dr John Dee ga je nadopunio vlastitim kabalističkim znanjima koja je, između ostalog, stekao i za vrijeme redovnih komunikacija sa duhovimima.
Ono što je bitno reći jeste da je svako slovo “enokijanskog alfabeta”, kojeg su pristalice još nazivali “anđeoski riječnik” odgovaralo je jednom planetu, elementu i tarotu, a imalo je i svoju numerološku vrijednost, pa se moglo koristiti u numerologiji. Ovaj zanimljivi magijski sustav, kojim su se – između ostalih - koristili i članovi tajnog kabalističkog udruženja “Zlatna zora”, upražnjavao je zazivanje vladajućih duhova i astralna putovanja na trideset astralnih planova, koji su obuhvatali sve četiri strane svijeta.

ELOKVENTNOST
Rječitost, vještina govora. Majke su svojoj djeci pravile I davale različite eliksire (med, mlijeko, svježih jaja...) kako bi bili slatkorječivi. Također se vjerovalo da će osobe koje nađu petoprstac i stalno ga budu nosile sa sobom, biti veoma vješti govornici i da će imati uspjeha u isunjavanju svojih želja.

EMANACIJA
Emanacija je pojam koji se cesto koristio u neoplatonizmu; označava ono što isteče iz apsolutnog, iz prajednog, iz Jenog Jedinog, iz Boga. Prema tim filozofskim učenjima, kojim su bili skloni brojni arapski filozofi i kršćanski mistici, sve potječe iz najvišeg bića, Boga, koji se u procesu emanacije ne mijenja; spontano nastajanje različitih nižih bića iz jednog vrhovnog prabića.

EMBRION
Embrion bi se mogao najpreciznije označiti ili definirati kao središte iz kojeg je počelo stvaranje cjelokupnog svijeta. Prema drevnim predanjima i vjerovanjima embrion se nerjetko poistovječuje s vodom, jajetom ili lotosom, a simbolično se predstavlja tačkom u središtu kružnice, što su kasnije budisti prihvatili za svoje mandale.

ENDORCIZAM
Magični obred, koji je po svemu, suprotan egzorcizmu. Suština je da se psihički bolesnoj osobi vrati duša, koja je navodno napustila njeno tijelo zajedno sa duhom koji ju je opsjeo. Pored crne magije, razlog napuštanja duše, prema vjerovanjima, može biti i strah koji je bolesna osoba preživjela.

ENMEDURANKI
Zabilježeno je da su su se mnogi sumerski i starobabilonski bogovi aktivno bavili okultnim obredima i proricanjem budućih događaja, a prvi (i najpoznatiji) čovjek koji se pominje kao ‘gospodar proročanstava’ bio je Enmeduranki, tajanstveni  suveren grada-države Sipara, koji je vladao u prahistorijskim vremenima i o njemu nema nikakvih pouzdanih podataka.

ENOH
Prema Mojsijevim navodima, Enoh je bio sedmi od deset praotaca; Stari zavjet tvrdi da je živio više od hiljadu godina i da je rodio sina Metuzalema, koji je umro u 969. godini svog života. Enoh je pisao neku vrstu ljetopisa u kome je opisao pad anđela i stvaranje Nephilima (Čuvara) i svoj znakoviti susret s «bogovima»:
«U prvom mjesecu 365. godine života, prvog dana, prvog mjeseca, ja, Enoh, bio sam sam u svojoj kući i preda mnom se pojaviše dva ogromna čovjeka, kakve do tada na zemlji nisam vidio. I njihova lica su sijala kao Sunce, a oči kao goruće baklje. Iz usta su bacali vatru. Njihova pera bila su različitog izgleda, purpurnog stopala, krila sjajnija od boga, njihove ruke bjelje od snijega. I stajali su uz uzglavlje mojega kreveta i pozivali me imenom. Ali, ja se probudih iz sna i jasno vidjeh te ljude koji stajaše pored mene. I ti ljudi mi rekoše: Budi hrabar, Enoh... Ti danas ideš sa nama nanebo. I reci svojim sinovima i svoj djeci tvoje kuće što bi trebalo da bez tebe rade u kući i niko ne treba da te traži dok te Gospod njima ne vrati!...»

EN-SOF
Beskonačnost, ono što se ne može pojmiti ljudskim mišljenjem; En-sof je hebrejska riječ, koja se često koristi u tajnim kabalističkim učenjima, a podrazumjeva posebno shvaćanje Boga, koji se smatra "uzrokom svih uzroka", "korijenom svih korijena" i "voljom svih volja". Kako smatra vecina autora, međusobnim odnosom En-sofa i Sefirota iz Drveta života, obuhvaćeni su procesi stvaranja i eminacije koji čine sponu između Boga i Univerzuma.

ENVOUTEMENT
Ova se riječ vrlo često koristi u francuskim knjigama o crnoj magiji. Envoutement označava čin pravljenja voštane figure koja predstavlja lice, tijelo i posebne karakteristike osobe, kojoj se želi nanijeti zlo. Pošto se na voštanoj figuri izvrše neki zlokobni čini i obredi, osoba predstavljena figurom pretrpjet će sve bolove i poniženja koje čarobnjak prenese na nju. Dok napada voštanu figuru, čarobnjak ponavlja čini i bajanja, koja izazivaju prelaz bolova, nevolja i patnji na ljudsko biće, ma gdje se ono tog trenutka nalazilo. Tako, ako se iglom ubode zglob koljena voštane figure, osoba koju ona predstavlja pretrpjet će jak bol u koljenu; ako je igla ubola oko, osjetit ce strašan bol u oku, a ako je probola srce figure, osoba će istog časa  umrijeti.
Envoutement se može vršiti i u dobroj i u lošoj namjeri. Postoji zapis o slučaju mornara koji je za vrijeme borbe na moru pogođen strijelom u oko pa je trpio neopisive bolove. Prijatelji su tada napravili njegovu figuru sa strelom u oku i odnijeli je u poznato Bogorodičino svetilište u Siriji. Bogorodica je izvukla strijelu iz oka figure i istog časa je ispala i strela koja se nalazila u oku mornara na moru i bol je prestala.

EP O STVARANJU
Babilonski 'Ep o stvaranju' pominje da su se i drevni bogovi koristili moćima amajlija. Kada je veliki bog Marduk, sin Eaov, pošao kao izabranik bogova da se bori protiv demonskih snaga okupljenih oko opake Tiamat, majke svih zala, njega su bogovi dobro opremili. Između usana je nosio amajlije napravljene od crvene smjese ili crvenog kamena u obliku oka, dok je u jednoj je ruci držao snop trava kojima se štitio od djelovanja bilo kakve neprijateljske magije. Uz to je oko sebe imao i nevidljivi plašt koji je, kada bi se izgovorile Riječi Moći, postajao neprobojan za sva oružja kojima je raspolagala zla Tiamat.

EPIDEMIJA
Pošast, nagla pojava zarazne bolesti među stanovništvom šireg područja. Vjerovalo se da epidemije donose komete prilikom prolaska pored naše planete. Pojava miševa u enormnom broju također je jedan od predznaka dolaska epidemije.

ERINIJA (Furija)
Osvetnički duh iz drevne mitologije, suprotni Euhemerama; simbolizira želju za osvetom, patnjom i mučenjem.

Pretplatite se na KNJIGU TAJNI