Iako se i sam Kur’an smatran mocnom hamajlijom, u njemu postoje izvjesna poglavlja koja su Arapi uvijek smatrali znacajnijim od ostalih, i ona se cesto pisu na kozi ili papiru, urezuju na poludrago kamenje ili se ponavljaju u razlicitim zivotnim situacijama. Jedan od najljepsih odlomaka (ajeta) koji muslimani veoma postuju, uce i nose kao hamajliju, jeste Ajati Kjursija:
"Alah je - nema boga osim Njega; zivi i Vjecni! Ne obuzima ga ni drijemez ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji! Ko se moze pred Njim zauzimati za nekoga bez dopustenja Njegova?! On zna sta je bilo prije njih i sta ce biti poslije njih, a od onoga sto On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. Moc Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odrzavanje njihovo; On je Svevisnji, Velicanstveni!"(II, 255)

Hamajlijski zapisi
Kao hamajlija, jos je vaznija "Fatiha" koju veoma postuju muslimani u cijelom svijetu:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tebe, Allaha, Gospodara svetova hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo!
5. Uputi nas na pravi put,
6. na put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

“Fatiha” je za muslimane ono sto su Ocenas i krst za krscane. Stoji izdvojena na pocetku knjige i uvijek je pazljivo i lijepo napisana. cesto je okruzena ukrasnim ivicama bogatih sara i raznovrsnih boja, i raskosno ukrasena uglacanim zlatom.
U Kur’anu ima vise kracih poglavlja koja se, takoðe, vrlo cesto koriste kao hamajlijski zapisi. Meðu njima poseban znacaj ima sura “Iskrenost” (Al-Ihlas) koja govori o Bozijem jedinstvu:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: "On je Allah - Jedan!
2. Allah je utociste svakom.
3. Nije rodio i roðen nije,
4. i niko Mu ravan nije!"

Izgovaranje ove sure trebalo bi da donese covjeku onoliko zasluga koliko bi stekao citanjem trecine cijelog Kur’ana. Muslimani je veoma postuju i cesto je uce.
Sljedece sure - “Svitanje” (Al-Falaq) i “Ljudi” (An-Nas”) - su veoma djelotvorne protiv crne magije i ðavola:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: "Uticem se Gospodaru svitanja
2. od zla onoga sto On stvara,
3. i od zla mrkle noci kad razastire tmine,
4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: "Trazim zastitu Gospodara ljudi,
2. Vladara ljudi,
3. Boga ljudi,
4. od zla sejtana-napasnika,
5. koji zle misli unosi u srca ljudi -
6. I od dzinnova i od ljudi!"

Zanimljivo predanje
Rijec “smutljivci”, zapravo se odnosi na "puhace u cvorove", a misli se na carobnjake koji dok vezuju cvorove, tj. "isplicu crnomagijske cini", izgovaraju bajanja namijenjena da nanesu stetu. Ove dvije sure su poslaniku Muhammedu otkrivene u isto vreme i moraju se smatrati cjelinom, a Boziji poslanik ih je koristio u posebnim prilikama.
Tumaci kazu da je Jevrejin po imenu Lubaid sa svojim zlim kcerima zacarao Muhammeda vezivanjem na uzetu 11 cvorova koje su potom sakrili u bunaru. Nakon toga Allahov se poslanik ozbiljno razbolio i nesumnjivo bi umro da mu Bog nije pomogao. On mu je poslao ove dvije sure i uputio anðela (meleka) Gavrila da mu pokaze kako da ih upotrijebi i da otkrije gdje se nalazi zacarano uze.
Zahvaljujuci tome Muhammed je poslao Alija da iz bunara donese uze i kada ga je ovaj donio, Poslanik je nad 11 cvorova proucio ove dvije cudesno mocne sure. Predanje kaze: kako je Muhammed izgovarao koji ajet, cvorovi su se jedan po jedan razvezivali, a kad je proucio i posljednji ajet, Boziji poslanik se oslobodio omaðijanosti i zdravlje mu se povratilo.

Stimulirajte svoju srecu: