Hamajlije Arabljana koji su zivjeli prije nove ere, bile su napravljene od kamena, drveta i vjerovatno kosti, i po nekim obavjestenjima o njima, izgleda da po njima nista nije pisano. Paganski Arabljani koji su zivjeli tokom prvih sest vjekova nase ere slijedili su primjer svojih prethodnika i nosili su mnoge vrste hamajlija i talismana, koje su preuzeli iz hebrejskih, egipatskih i gnostickih spisa. Sam poslanik Muhammed a.s. je odobrio takvu vrstu pozajmljivanja, pa je u Kur’an i na njegove sljedbenike presla prica o Solomonu (Sulejman a.s.), kao o carobnjaku nad carobnjacima, i vjerovanje u magicna svojstva 99 Lijepih Allahovih imena.

Tajni protokoli
Najjednostavniji oblik hamajlije koju Arapi i Perzijanci danas nose sastoji se od lista papira na kome je napisana kratka molitva, sura ili ajet iz Kur’ana, magicni kvadrati (vefkovi) i Allahovi atributi. Zapis i hamajlije se spravlja postujuci posebne tajne protokole u kojima su najbitniji detalji: vrijeme kada se one pisu, ambijent u kome se pisu, mirisi i posebne vrste mastila (tinte), najcesce pomijesane sa miomirisima.
Kada se hamajlije ispravno sprave i kada poprime magijska svojstva, one se cuvaju u kutijama od kartona ili jeftine koze. Za kutiju se pricvrscuje uzica koja je vezana oko lijeve ruke ili okacena oko vrata. Imucni ljudi i ljudi na polozaju daju da im se magijski tekstovi, pa cak i sure ili ajeti iz Kur’ana ispisu na kozi gazele, po mogucnosti – neroðene ili tek roðene.
Hamajlijski tekstovi ili talismani nekada su pisani na tankim komadima olova koje je bilo uvijeno i noseno u metalnim kutijama, ali su takvi primjerci vrlo rijetki. Dijelovi ovih hamajlija pronalazeni su u rusevinama Babilona sa tankim listicima olova.
Spoljasnji dio kutija u kojima djevojke i zene nose svoje hamajlije prekriven je biranim tekstovima iz Kur’ana. Kutije su vezane za zlatni ili srebreni lanac i nose se oko vrata, kao privjesak. Postoje i posebne ogrlice sa dva reda ukrasa. U gornjem redu su obicno 12 izdubljenih srebrnih plocica od kojih svaka sadrzi komadic papira na kome je napisano jedno od 99 Lijepih Allahovih imena. Donji red se sastoji od 12 malih srebrnih kutija prikacenih za 12 plocica koje imaju po dva ili tri srebrna privjeska. U njima su se drzali smotuljci papira na kojima su bili ispisani odgovarajuci citati iz Kur’ana, a svaki smotuljak je trebalo da pruzi zastitu vlasnici tokom jednog meseca. Posto je u ogrlici bilo 12 smotuljaka, ona je bila zasticena tokom cele godine.

Magijski sadržaji
Zapisi koji su do danas pronaðeni na arapskim hamajlijama mogu se podijeliti u oni koji su nerjetko sastavljeni od magicnih znakova pozajmljenih od Hebreja, Egipcana i gnostika, cije su fonetske vrijednosti i znacenja nepoznata, te zapisa sastavljenih od sifriranih magicnih sadrzaja ispisanih nizovima slova jednog od brojnih tajnih pisma, redova figura ili brojeva, magicnih imena, imena planeta, imena dana u nedelji, imena anðela (meleka), ðavola, nemani itd., te obavezno citata iz Kur’ana.
Primjer hamajlije na kojoj su zastupljene obe vrste zapisa dao je Dute (Doutte) u svom djelu Magija i religija u Sevemoj Africi (Magie et Religion dans l'Af rique du Nord). Ona je poznata kao hamajlija “Sedam pecata” i ima oblik pravougaonika koji sadrzi 7x7 kvadrata ureðenih u sedam redova, a svaki red u sebi ima sedam znakova, slova ili imena.
PRVIM redom dominira dobro poznati pentagram koji se cesto mijesa sa heksagramom za koji se kaze da je bio urezan u lezistu prstena judejskog kralja Solomona (Sulejman a.s.). Pentagram je, meðutim, mnogo stariji od heksagrama jer su njegovi crtezi pronaðeni na grncariji iz starih babilonskih gradova. Pentagram i sest drugih znakova u prvom redu su Sedam pecata hamajlije i oni predstavljaju Imena ili simbole Boga.
DRUGI red sadrzi sedam slova arapskog pisma i to onih sedam slova koja se ne pojavljuju u sedam redova prve sure iz Kur'ana, a kojima pocinju sedam Bozijih imena koja se nalaze u TREcEM redu hamajlije. cETVRTI red sadrzi imena sedam anðela (meleka), koji su hebrejskog porijekla. PETI red sadrzi imena sedam plemenskih kraljeva. sESTI red se sastoji od brojeva dana u nedjelji, a SEDMI red je rezerviran za imena pet planeta - Marsa, Merkura, Jupitera, Venere, Saturna - i za Sunce i Mjesec.
Tako vidimo da se vjerovalo da hamajlija “Sedam pecata" nosi sa sobom zastitu Boga, bilo kojim imenom on bio nazvan, anðela, kraljeva duhova, Jina i Janga, pet planeta sa Suncem i Mesecom, dana u nedelji i sedam slova. U stvari, vjerovalo se da nosioca hamajlije stiti Bog i Njegova moc stvaranja!

Moći slova i brojeva
Sedam slova, od kojih je svako napisano sedam puta, ureðenih u sedam redova koji sadrze 49 kvadrata, takoðe cine mocnu hamajliju. Oni koji nose hamajlije ispisane (tetovirane) na vlastitom tijelu jos su vise zasticeni od zla i zlih uticaja. Zbog toga plemenske oznake na licima pripadnika nekih arapskih plemena upravo imaju tu simboliku i taj znacaj.
Grupe arapskih slova takoðe predstavljaju znacajan dio hamajlijskih zapisa. Stari carobnjaci su ih ispisivali u poredak koji nije nuzno bio alfabetski; nekima su odreðivali znacenja i simboliku, ali znacenja drugih su smatrali nepojmljivim za ljudsko razumjevanje. Dvadeset osam slova bilo je neposredno povezano sa 28 Mjesecevih polozaja, sa nebeskim tijelima i znakovima zodijaka i dekanima. Slova su za rane Hebreje predstavljala sustinu stvari, kao sto su Rimljani cjelokupno ljudsko znanje opisali kao "slova", koristeci rijec na nacin na koji su narodi sa Sjevera koristili rune.
Arapi su, kao i Hebreji, nekim slovima pripisivali vece moci u odnosu na druga i odgovarajuce znanje o njihovoj upotrebi obrazovalo je posebnu granu ucenja magije. Svako je slovo imalo svoje posebne moci i moglo se razviti u saru koja bi sama po sebi predstavljala mocnu hamajliju.
Moci SLOVA su blisko povezivane sa BROJEVIMA, jer svako arapsko slovo ima svoju numericku (brojnu) vrijednost. Broj 1 = Bog, Broj 2 je vazan, jer je u Kur’anu receno "I od svih stvari po par stvaramo..." (tj. musko i zensko, nebo i zemlju, Sunce i Mjesec, svjetlo i tamu...). Broj 3 je znacajan. Broj 4 je vrlo znacajan jer postoje 4 anðela, 4 glavna ðavola, 4 elementa, 4 godisnja doba, 4 strane svijeta i - hamajlija mora biti cetvorougaona. Broj 5 je oduvijek imao posebno znacenje, vjerovatno znacenje potpunosti. Arapi se mole 5 puta dnevno, imaju 5 glavnih nacela i 5 stubova svoje religije. Broj 6 nema neki poseban znacaj. Broj 7 igra istaknutu ulogu. Bog je stvorio 7 nebesa, 7 zemalja, 7 mora, 7 paklova i 7 vratnica, 7 dijelova tijela upotrebljenih u molitvenim svecanostima, 7 zivotnih doba, 7 klima, 7 dana u nedjelji, 7 proroka koji predsjedavaju 7 dana u nedjelji... Broj 8 je djeljiv sa vaznim brojevima 2 i 4. Broj 9 = 8 + 1 i 3 x 3, a 3 je posebno magican broj. I brojevi 10, 12, 40, 50, 100, 110 i 1000 imaju svoje magicne moci.
Posto slova posjeduju magicne moci i imaju brojne vrijednosti, hamajlijski zapisi se mogu sastavljati samo slovima ili samo brojevima; i slova i brojevi su cesto ureðeni u redove od kojih svaki sadrzi 3 ili 4 slova ili cifre, a tri ili cetiri reda obrazuju MAGIcNI KVADRAT (vefk) u kome je kranji zbir ispisanih brojeva - bilo da se sabiraju vertikalno, horizontalno ili dijagonalno – uvijek isti.

Najljepša Božija imena
Od sastavljaca magicnih kvadrata zahtijevalo se prilicno znanje aritmetike i izgleda da je ono formiralo osnove arapske nauke o matematici. Arapi su smatrali da su magicne moci nekih od 28 slova bile vece od moci drugih; tako je Elif (Alif), prvo slovo arapske abecede takoðe i prvo slovo imena Allah, a posto je njegova brojna vrijednost JEDAN, taj broj predstavlja Allaha, Jednog Jedinog Boga. Imena Bozijih anðela takoðe su se mogla napisati slovima ili njihovim brojnim vrijednostima i predstavljala su mocni hamajlijski zapis.
Mnoge hamajlije sadrze hebrejska imena za Boga i anðele, ali i imena za koja su Arapi vjerovali da posjeduju najvecu magicnu moc su 99 Bozijih atributa. Aludirajuci na njih, Muhammed a.s. ih je opisivao kao "Al-Asmau al-husna". tj. "najlepsa imena". Abu Huraira je govorio da "Bozijih imena ima 99 i da ce onaj koji ih redovno izgovara uci u Dzenet (Raj)".
Islamski ucitelji su se slozili da Bog ima jedno veliko i uzviseno ime koje stoji iznad svih. Sam Muhammed je propovjedao da ga treba traziti u drugoj ili trecoj suri Kur’ana, i posto su jedina imena koja se u njima pominju Er-Rahman, Er-Rahim, El-Hajj i El-Kajjum, trebalo bi da je ono jedno od ova cetiri.
Najljepsa Bozija imena imaju i svoje prakticne, upotrijebne vrijednosti (procitaj “99 Lijepih Bozijih imena” ili knjigu “Riznica svjetlosti”!). Ukratko, ako se Bog priziva Svojim Lijepim imenima, On ce biti spreman da ispuni zelju ili molitvu osobe koja ga je njime oslovila. Najveci broj Lijepih Bozijih imena preuzet je iz Kur’ana i na svakoj vecoj hamajliji bilo je ispisano vise njih. Imena su pazljivo odabirana prema onome sto je bio krajnji cilj hamajlije.

Stimulirajte svoju srecu: