Napomena: Na četiri strane ovog čudesno blagotvornog vefka izgraviranog na maloj zlatnoj pločici (privjesku), drevni islamski čarobnjaci su upisivali sljedeće: Kulillâhumme Mâlikel-mulki tu’til-mulke men tesâ-u ve tenziul-mulke mim-men tesâ-u ve tu-‘izzu men tesâ-u ve tuzillu men tesâ-u bi jedikel-hajri inneke ‘alâ kulli sej’in kadîr. Tako se spravljala jedna od najmoćniji islamskih hamajlija. 

1. Ko bude nosio ovakav zlatni ili srebrni privjesak bit će veoma postovan i zastićen. Nijedan silnik, ma koliko bio snazan, moćan i utjecajan, neće mu moći napakostiti niti učiniti zlo. 

2. Desno napisani vefk napise se (u ponedjeljak u povoljan sat) na jednu srebrnu pločicu i ona se nosi kao privjesak. Nakon svakog obraćanja Bogu (namaza), prouči se 121 put časno ime Jâ Melik. Onaj koji to bude redovno radio bit će ugledan i voljen u narodu i svako će mu dobro biti naklonjeno. 

3. Onome koji se nađe izgubljen i u nevolji, na nekom pustom mjestu, najbolje je da s punom vjerom i čistoćom u dusi 14.641 puta izgovori časno ime Jâ Melik. Kazu da će mu se nakon toga vratiti nada u izbavljenje i da će zadovoljiti sve svoje dusevne i fizičke potrebe. Nakon spominjanja časnog imena Jâ Melik, veoma je dobro učiniti i slijedeći zikr:
Innekel-Malikul-kuddûsu muhjil-ervâhi ven-nufûsi mâliker-rikâbi ve musebbibel-esbâbi mâlike jevmid-dîni ve mukarribel-be‘îdi ve mudzîbe da‘vetil-mudtarrîne lâ ilâhe illâ entel-vâhidul-ehad zellet leke rikâbel-mulûki ve sâre kullu melekin leke ‘abden memlûkin es’eluke bi ismikel-Melikil-kuddûsi en temlikenî nâsijetî ve teksifu lî hakâika ‘âlimel-dzeberûti lâ hazî bi esrârir-rebbânijjeti vel-âjâtil-melekûtijeti ve esvedi bi isrâkî dzinsî ve mulkinî. Allâhumme nâsijete ‘avâlimi ismikel-a‘zamil-lezî te‘azzezte bihî ve lâ tusemmâ bihî gajruke jâ Meliku jâ Kuddûsu jâ Mâlikel-mulki jâ Zeldzelâli vel-ikrâmi edzib jâ ejjuhes-sejjidul-dzelîli sâhibu hâzel-ismil-dzelîli ve medenî b iruhin min ruhânijetike jahdimunî fî havâidzî jâ rabbel-‘âlemîn. 

4. Svi oni koji svakodnevno, poslije namaza, 90 puta budu ponavljali časno ime El-Melik, osnazit će i fizički i dusevno. Steći će velik i bogat imetak, te će biti zastićeni od svih nevolje i na kopnu i na moru.

5. Onaj koji na srebrnom lančiću bude nosio malu srebrnu pločicu na kojoj je ugraviran vefk s časnim imenom MELIK ili onaj koji redovito bude spominjao ovo časno ime, bit će postovan i ugledan u sredini u kojoj zivi. Njegova će se riječ postovati, a on će biti omiljen i trazen.
Napomena: Vefk na pločici mora biti ugraviran ujutro, u vrijeme svitanja dana prve nedjelje nekog arapskog mjeseca. 

6. Ako neko ko je sticajem okolnosti usamljen ili se svjesno nalazi u osami, u asketizmu, vjerujući i dobro pazeći na duhovnu i materijalnu čistoću, bude svaki dan spominjao časno ime Jâ Melik (101 x 101 = 10.201 puta) i ako na svakih 100 bude proučio gore navedenu dovu, s Bozijom dozvolom i milosću i uz pomoć ovog časnog imena, neće se osjećati usamljenim, jer će ostvariti duhovne veze i prijateljstva i svakog će trenutka imat pomoć i milost.
Napomena: ovaj se vefk nosi sa sobom za vrijeme obraćanja Bogu, a veoma je blagotvorno ako se svaki dan na gladan stomak popije malo vode iz tanjira na kojem je vefk napisan.

----------------------------

Knjiga o prakticnim vrijednostima 99 Lijepih Bozijih imena - OVDJE

____________________

JEDINSTVENA PRILIKA!

Želite li srebreni ili zlatni privjesak (ili prsten) sa ugraviranim blagotvornim vefkom s ovim Božjim imenom, kliknite OVDJE