"Pa oni sve Naše znake porekoše, pa ih kaznismo Mi onako kako kažnjava Silni i Moćni!" (Kur’an, 54:42)  

1. Bit će u svemu i u svakom poslu mudar, jak i moćan svaki onaj koji uvijek sa sobom bude nosio ovaj blagotvorni  vefk (lijevo) sa časnim imenom MUKTEDIR nad kojim je onog časa kad je napisan, 7744 puta proučeno sveto ime Jâ Muktedir, i onaj koji bude svaki dan proučio ovo ime onoliko puta koliko iznosi zbir numeroloskih vrijednosti slova u časnom imenu Muktedir (744).

Zahvaljujući tome, on će sve poslove kojih se prihvati zavrsavati s lakoćom i velikim uspjehom. Na svim poljima, u bilo kojem poslu i zanimanju, njemu će biti sirom otvorena vrata uspjeha afirmacije i uspjeha. Također, nijedan neprijatelj, tiranin i nasilnik neće mu moći napakostiti, niti će mu moći učiniti nesto nazao, već će, kada se nađe pred njim, osjećati strah i poniznost. Pred njegovim moćima neće uspjevati čak ni usta da otvori. 

2. Onaj koga neko zlostavlja i tiranise ili ne moze da istjera pravdu na sudu, potrebno je nakon ponoći, u potpunom mraku, klanjati namaz od četiri rekata. Nakon sedzde, potrebno je 30 puta da prouči sljedeće:

Jâ Kahru zul batsus sedid. Entellezi lâ jutaku intikamuhu huz hakki min... i da izgovori tačno ime tiranina (neprijatelja). Na osmoj sedzdi treba 240 puta proučiti časno ime Ja Kahhar. Nakon predaje Salama treba sjesti i 744 puta proučiti sljedeće:

Jâ Allah, Jâ Kavî, Ja Kâhîr, Jâ Kâdir, Ja Muktedîr, Ja Zulbatsus-sedîd Entellezî lâ jutaku intikamuhu huz hakki min... i reći ime nasilnika ili tiranina.  

Napomena: Ovo sve treba raditi tri ili sedam dana uzastopice i uskoro će tiraniji doći kraj. Ako neko pokusa zloupotrebiti ovu čudesnu mogućnost, moze se desiti da postigne obrnute efekte i da zbog toga bude primjerno kaznjen.

3. Ako se bolesniku dade sok napravljen od čistog meda kojim su odvojeno saprana dva tanjira na kojima su bili spravljeni vefkovi (gore) sa časnim imenima KÂDIR i MUKTEDIR, on će se brzo oporavljati i uskoro će ozdraviti i ustati na noge. 

4. Ovaj se časni vefk (lijevo) napise na papir a u prazne kućice se upise ime muza ili zene i na to se 744 puta prouči blagotvorno ime Jâ Muktedir. Nakon toga se vefk nosi sa sobom. Istodobno, uspostavi se kontakt sa supruznikom, te mu se u povoljnom trenutku, da on to ne zna, servira voda kojom je sapran ovaj vefk. Ako popije vodu vise ni s kim drugim neće imati vezu, nit će mu preljuba padati na pamet.

--------------------------

Knjiga o  99 Lijepih Bozijih imena - SVJETLOST DUŠE

______________________

JEDINSTVENA PRILIKA!

Želite li srebreni ili zlatni privjesak (ili prsten) sa ugraviranim blagotvornim vefkom s ovim Božjim imenom, kliknite OVDJE