"Reci: 'On, Allah, Jedan je!'" (Kur'an, 112, 1)

Ovo Uzvišeno ime (ar. Allâh) - Bog, Jedan, Tvorac i Gospodar Sudnjeg dana - u sebi sadržava značajke i vrijednosti svih ostalih Lijepih imena. Stoga su svih 99 Lijepih imena, zapravo, Njegovi atributi, dok Ovo Uzvišeno ime nikada ne može biti atribut drugim Lijepim imenima. Prema učenjima, Bog je Jedini i u Samom Sebi Jedan. Sve sure (poglavlja) u Kur’ânu, osim prvih u kojima se govori "tvoj Gospodar", utvrđuju da je On Stvoritelj (hâlik) svih stvari (XIII, 16); On je Apsolutni Pokretač (bedi‘), On stvara šta hoće (XLII, 49) Svojom zapovijedi (emr), Svojim "Budi!" (kun), koje čini da nešto bude (XXXVI, 82; II, 117); On je Dobročinitelj i Djelitelj svakog dobra; On je Uzvišeni, te Sudac (hâkim) vrhovni i "Sudija najpravedniji" (XCV, 8).

"Onaj koji se boji Boga", kako se navodi u Kur’ânu, priklanja se pred nedokučivom svemoći. Za same osuđenike, tj. "onome koji je objestan bio" (LXXIX, 37), taj strah postat će užas kažnjavanja (LXXV, 25). Izabrani, "oni koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali" (II, 3), oni koji traže Njegovo Lice (XCII, 20), naći će u Njemu svoga zaštitnika (vekîl) i vodiča (hâdî); naći će kod Njega najviše Utočišče (meâb), III,14).

1. Onaj koji bude spominjao Allâha bit će poštovan i cijenjen u sredini u kojoj živi.

2. Onaj koji bude nosio Ovo Ime ispisano u svitanje na plemenitom metalu (zlato, srebro...), bit će zaštićen od zla šejtana. Jednako tako neće mu ništa moći studen i ekstremno niske hladnoće.

3. Onaj koji na sebi bude nosio peteroredni vefk (vidi gore), bit će uspješan u zivotu i moci ce bez poteskoca da se bavi svim poslovima i nista mu nece biti mrsko.

4. Ko zeli da mu Bog dodijeli meleka (anđeo), koji ce mu pomagati u svim stvarima i poslovima i istovremeno ga stititi od svih zala i nedaca, potrebno je da postupi po sljedećem protokolu: potrebno je da posti tri, pet ili sedam dana. Nakon svake ponoći neophodno je da klanja dva rekjata i potpuno predavši svoje srce Svemogućem Bogu, 66 puta da proučio Njegovo uzvišeno ime.

Napomena: U tom se periodu ne smije jesti ništa što ima zivotinjsko porijeklo, zatim crveni i bijeli luk, kao i sva druga jela koja stvaraju neugodan dah iz usta. Hrana se uzima u veoma malim količinama, tek toliko koliko je neophodno da bi se održavao život.

5. Ovo se Ime napiše na komad čistog papir (Allâh), a zatim se taj papir stavi na tijelo umrlog. Na taj će način umrli biti pošteđen svih muka na Onom svijetu.

6. Onaj ko na svojoj ruci nosi srebreni prsten na kome je u petak ujutro, u jedan sat, ugraviran vefk (gore) sa Bozijim imenom (Allâh), svako će zavoljeti i ispunjavat će njegove želje i pomagat će mu u nevolji. Ako bude imao potrebu da nešto traži od vlasti, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je da prsten nositi na desnoj ruci.

7. Onaj koji spomenuti prsten bude redovito nosio na lijevoj ruci, izlazit će kao pobjednik i u ratu i u miru, a naročito u neizvjesnim sudskim procesima.

8. Ako se na ratom opustošenom mjestu, među gradskim ili seoskim ruševinama, ugradi blagotvorni pečat - Pečat dobra (gore), to će mjesto uskoro oživjeti, a ruševine će se ubrzo obnoviti i u njih će se vratiti život. S Božijom pomoći to će za kratko vrijeme ponovo postati napredno i prometno mjesto.

9. Ako blagotvorni Pečat dobra sa sobom bude nosila neudata žena ili nevina djevojka (djevica), uskoro će - s Božjom pomoći - naći poštenog i čestitog izabranika s kojim će izroditi čestitu djecu i proživjeti sretan i dugovječan bračni život.

10. Osobe koje sa sebom budu nosile čudesni Pečat dobra, pogotovo osobe koje se plaše pljačkaša, razbojnika, lopova ili terorista, bit će sigurne i potpuno zaštićne od njihovih napada, kao i od svih ostalih zala i nevolja što bi ih u životu mogli da snađu.

11. Osoba koja uz Pečat dobra sa sebom bude nosila i časni vefk napisan na komadu čistog papira, bit će zaštićena od svakog zla koje potče od njenih neprijatelja.

12. Ako kojim slučajem u nekoj gradskoj četvrti postoji tajno skrovište sa zakopanim blagom za koje se ne zna gdje je tačno pohranjeno, Pečat dobra treba napisati tintom od šafrana i uz pomoć njega velika je vjerovatnoća da će se otkriti blago.

13. Ako se želi uništiti ili srušiti neka tvrđava, vojna utvrda, neka kula, kuća ili neprijateljsko uporište, onda se na voštanu svijeću spravi Pečat dobra a zatim i Pečat zla (gore) . Nakon toga se svijeća zakopa ispod praga građevine koja se želi uništiti, a zatim se po pragu prospe prljava voda donesena iz kupatila i, s Božijom pomoći, ovo će mjesto zauvijek biti uništeno.

14. Ako želite da vaš neprijatelj zauvijek nestane iz sredine u kojoj živite potrebno je da učinite sljedeće: na komadu čistog papira napišite Časno ime Allah i ime onoga čiji se odlazak ili nestanak želi postići, te ime njegove majke. Potom se ovaj moćni zapis zaveže za nogu uhvaćenog vrapca i lijevom rukom se ova ptica stavi iza leđa i pusti. Istodobno se izgovori slijedeća dova:

Jâ Rabbi, otjeraj.. tog i tog (navede se njegovo ime) iz tog iz tog mjesta (navede se ime mjesta).

15. Ukoliko želite da neko ko vam čini nepravde odseli iz sredine u kojoj živite potrebno je postupit na sljedeći način: na komadu čistog papira napiše se posebnom tintom Pečat zla, te se taj zapis potopi u voda. Da bi se ostvario vaš naum voda se u nepovoljan sat prospe pored kuće ili stana gdje živi vaš neprijatelj. Dok se voda bude prosipala treba izgovarati sljedeću dovu:                   

Tevekkelu jâ huddâmi hâzihil-esmâi bi nakli... taj i taj, sin tog i tog (ime onoga čije preseljenje želimo). Fe asbehu lâ jurâ illâ mesâkinehum hijel-edžel...

16. Ako želite uništiti nekog tiranin, zlog čovjeka ili nasilnika koji svakome nanosi štetu i zlo, potrebno je sljedeće: uzeti jednu svijeću i, u nepovoljan (nesretan) sat, na svijeću napisati Pečat zla, te tačno ime nasilnika o kome je riječ. Potom s punom vjerom, bogobojažljivo proučiti sljedeće:

Tevekkelu jâ huddâmi hâzihil-esmâi bihelâki taj itaj (njegovo ime i prezime) sin tog i tog (ime njegovog oca) hijel adžel... Potom se zapali svijeća i kada svijeća dogori do imena, nasilnik o kome je riječ, s Božjom će pomoći, zauvijek biti uništen i nikada više nikome neće moći učiniti ništa nažao.

17. Ako se želi neko spasiti od zlih džina i šejtana, koji su ga spopali i počeli uništavati, potrebno je da se pridržava sljedećeg postupka: na čelo ugrožene osobe napisati Pečat dobra, a potom proučiti ovu dovu:

Jâ Rab, oslobodi ovog čovjeka (ime i prezime)...

Istodobno, treba proučiti sljedeću dovu (azimet-i šerif):

Bede’tu bi bismi ruhî bihî ihtedet

Illâ kešfi esrârin bi bâtinihî intavet

Ve sallejtu fis-sânî ‘alâ hajri halkihî

Muhammedin men zâhad dalâlete vel-galet

Ilâhî lekad aksemtu bismike dâ‘ijen

Bi âdžin ehvedžin dželdželutin helhelet

Efid lî minel-envâri jâ rabbi fejduhu

Bi sirri ve ahjâ mejjiti kalbî bi salsalet

Li nuhjî hajâtel-kalbi min densin bihî

Bi kajjumin kâmes-sirru fîhi fe ešrekat

Ve subbe ‘ala kalbî šeâbîbe rahmetin

Bihikmeti mevlânel-‘azîmi binâ‘alet

Fe subhâneke Allâhumme jâ hajre hâlikin

Ve jâ hajre hallâkin ve ekreme ben be‘at

Tubellegunî kasdî ve kullu maribî

Bi nuri senâil-ismi ver-ruhi kad ‘alet

Ifid lî minel-envâri fejdate menzilin

‘Alejje ve ahjâ mejjiti-kalbî baglemehet

Ela ve elbisnî hejbeten ve dželâleten

Ve keffe jedel-a‘dâi ‘annî bi tajtagat

Ela vahdžubnî min ’aduvvin ve hâsidin

Bi hakki šemâhin ešbehin selemet semet

Elâ vakdi jâ rabbâhu bin-nâri hâdžetî

Ve jessir umurî ba‘de ‘usrin kad inkadat

Ve hallisnî min kulli hevlin ve šiddetin

Bi nassin hakîmin kâti’us-sirri esbelet

Ve selleme bi bahrin ve a‘tinî hajre berrihâ

Ve esbel ‘alejjes-setre ve ešfî minel-galet

Ve asmim ve ebkim summe a‘mâ ‘aduvunâ

Ve ahrishu jâ zel-dželâli bi havsemet

Ve fâ havsem me‘a devsem ve berâsem

Tehasnet bil-ismil-‘azîmi minel-galet

Ve ellif kulubel-‘alemîne bi esrihâ

‘Alejje ve elbisnil-kabule bišelhemet

Ve ahrisnî jâ zel-dželâli bi kâfi kemen

Ve besrin umurî bi hurmeti tajtagat

Ve ahzilhum jâ zel-dželâli bi fadli men

Ilejhi se‘at dabenil-felâti ve šettet

Ve bârik lena Allâhumme fî kulli kesbenâ

Ve halle ‘ukudel-‘usri jâ juhi irtedžet

Fe jâhu ve jâjuhu ve jâ hajre bari’in

Ve jâ men lenel-erzâka min džudihî numtu

Neruddu bikel-a‘dâe min kulli vedžhetin

Ve bil-ismi nermîhin minel-budi biš-šetet

Fe ente ridžâî jâ ilâhî ve sejjidî

Fe kul limîmil-džejši in râme bî galet

Fe jâ hajre memes’ulin ve ekrim men ‘atâ

Ve jâ hajre me’mulin ilâ ummetin halet

Kid kevkebî bil-ismi nuren ve behdžeten

Meded-dehri vel-ejjâmi jâ nuru dželdželet

Bikel-havlu vet-tavluš-šedîdu limen etâ

Lubâbe dženâbike vertedžâ ‘afve mâ dženet

Biâdžin ehvedžin jâ ilâhî muhevvedžin

Ve jâ dželdželutin bil-idžâbeti helhelet

Biâdžin ehvedžin dželmehudžin dželâletin

Dželîlen dželâ džel-juti džemâtîrin tehredžet

Bi ta‘dâdin bi rumin ve šemrin ezâmermin

Ve behretin tebrîzin ve emmin teberreket

Nekâdun sirâdžus-sirri sirren bijânuhu

Nefâdun sirâdžus-sirri sirren tenevveret

Bi nurin dželalin bâzihin ve šerrin netahin

Ve kuddusin bi rukutin bihin-nâru ahmedet

Bijâhun bâjâhun nemudduhu esâlijen

Bi tamtâmin mihrâšin li nâril-‘adâhemet

Bi hâlin ehjelin šel‘in šel‘abin šâli‘in

Tahijjin tuhejbun tajtajubin bi tajtahet

Etuvehun bi temluhin ve bi burudžin burhaven

Bi temlîhâtin šemuhin šemîhîn tešemmuhat

Hurufun li behrâmin ‘alet ve tešâmehat

Meded-dehri vel-ejjâmi jâjuhi irtehat

Ve jâ šemhasâ jâ šemhasîsâ ente šelmehâ

Ve jâ halmehâ hetaler-rijâhu tehalhalet

Bi Tâ Hâ ve Jâ Sîn ve Ta Sîn kun lena

Bi Ta Sîn Mîm lis-se‘âdeti akbelet

Bi kâfin ve hâin summe ‘ajnin ve sâdehâ

Kifâjetunâ min kulli hevlin binâhutin

Bâhijen šerâhijen ev denâjin asbâutin

Biâlin šidâjin aksemtu summe bitajtagat

Bi kâfin ve nunin summe Hâ Mîm ba‘dehâ

Ve fî suretid-duhânu sirrun tahkemet

Selâsun ‘asâ safefte ba‘de hâtemin

‘Alâ re’sihâ misles-sehâmi tekavvemet

Ve mîmin tamîsin ebter summe selleme

Ve fî vesatihâ bil-džeretejni tešerreket

Ve erbe‘atu mislel-enâmîle saffefet

Tušîru ilel-hajrâti ver-riziki džeme‘at

Ve hâin šekîkin summe vavin mukavsin

Ke enbubin hadžâmin mines-sirrit-tuti

Ve âhiruhâ mislel-evâili hâtemi

Humâsin erkânin ve lis-sirri kad hutin

Fe hâzâ huve ismullâhi dželle dželâluhu

Ve esmâuhu ‘indel-berijeti kad semmet

Ve hâzâ huve ismu jâ džâhil i‘tekid

Ve lâ tešekkekene tetellefir-ruha vel-džetet

Fe huz hâzihil-esmâiš-erîfeti ve ahfehâ

Fe fîhâ minel-esmâi ma lillibuhâ hutun

Bihel-‘ahdu vel-misâku vel-va‘du vellekâ

Ve bil-miski vel-kâfuri hakkan tehattemet

Ve in kâne hâmiluhâ minel-havfi âminen

Fe akbil ve lâ tahšel-muluke limâ hutin

Ve in kâne masru‘an minel-džinni vâki‘un

Nasbun hamîmun džennetul-‘avni kata‘te

Fe kâbil ve lâ tahše ve hâkim ve lâ tehaf

Vâsi‘un ‘alel erzâkin te’men minel-felti

Fe men ahrefet-tevrâti minhunne erbe‘un

Ve erbe‘un min indžîli ‘Îsebni Merjemet

Ve hamsun minel-Kur’âni hunne temâmuhâ

Ila kulli mahlukin fesîhin ve ebkemet

Fe lâ hajjetin tahšâ ve lâ ‘akrebin tehaffe

Ve lâ esedin je’tî ilejke bi hemhemet

Ve lâ tahše min sejfin ve lâ tahše handžeren

Ve lâ tahše min remhin ve lâ šerri eshemet

Fe jâ hâfizal-ismil-lezi dželle zikruhu

Tuvekkî bihî kullul-mekârihi vel-galet

Ve salli ilâhî bukreten ve ‘ašijjeten

‘Alel-âli vel-ashâbi min zikrihim hutun

Tevesselet jâ rabbi ilejke bi džâhihim

Ve esmâikel-husnâ izâ hije džema‘te.

18. Ako se želi nekog pravednika osloboditi iz zatvora, potrebno je učiniti sljedeće: s nekog mezara uzeti malo zemlje. Zemlju posuti po platnu i poravnati (ujednačiti). Na njoj se zatim grančicom nacrta Pečat dobra. Potom se tkanina skupi i sveže u zavežljaj. Nakon toga prouči se gore navedena dova , a zavežljaj provući kroz rukav njegove košulje ili kaputa, te se nakon toga, zavežljaj vratiti kroz rukav i ostavi u njegovoj sobi. S Božjom pomoći, nakon toga siroti će pravednik biti oslobođen.

19. Ako se želi privući pažnja neke osobe ili se priželjkuje njen dolazak, najbolje je učiniti sljedeće: potrebno je na komadu čistog papira napisati Pečat zla i ime osobe čiji se dolazak želi. Nakon što se ovaj moćni zapis okadi s onim što se naziva "nokti džina", sve se baci u vjetar i smireno se prouči gore već navedena dova (‘azîmet).

20. Ako se želi pomiriti muža i ženu i otkloniti njihove nesporazume i međusobnu mržnju, potrebno je postupiti po sljedećem protokolu: uzeti komad voštane svijeće i na njoj napisati Pečat dobra. Potom se od ove svijeće načine (izvajaju) dvije figure (mušku i žensku) i na svaku se zalijepi po jedan komad ćilibara. Nakon što se sve korektno uradi neophodno je voštane skulpturice okrenuti jednu prema drugoj i 21 puta proučiti gore navedenu dovu (ism-i a‘zam ‘azîimeti). S Božjom će pomoći sve razmirice, neprijateljstva i svađe između supružnika prestati i njihov će se život ponovo ispuniti s ljubavlju, nježnošću i harmonijom.

21. Da bi se spasilo od opake bolesti potrebno je u jednu zdjelu 66 puta napisati Časno Ime Allâh. Nakon toga sve to pažljivo saprati kišnicom ili izvorskom vodom, te tu vodu dati bolesniku da je popije. Ako mu nije došao smrtni čas, Bog će mu pomoći da prizdravi i ustane iz bolesničke postelje.

22. Ukoliko se neku osobu želi osloboditi od sihra, crne magije ili čestih nasrtaja zlih džina, dovoljno je na njegove prste napisati slova Časnog Imena Allâh i on će zauvijek biti oslobođen od zla i džinskih napada.

23. Na komad bijele svile mošusom i šafranom potopljenim u ružinu vodicu napiše se krug sa Uzvišenim imenom Allâh (gore) i nakon što se okadi nekim miomirisom, na njega se prouči sljedeća dova:

Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. Allâhumme innî ese’luke bi mâ seeleke bihî Džibrîle ‘inde aršikel-‘azîmi en teshare lî melâiketekel-kirâme ve huddâme hâzihil esmâi. Allâhumme sehhirlî Kesfijâîle ve Derdebâîle Mevšemhijâîle ve Tavtajâîle ve Revkajâîle ve Semi‘jâîle ve Tagjâîle ve Džebrâîle ve Mîkâîle ve Semsemâîle ve Harfejâîle edžîbu ejjetuhel-muluke ver-ruesâu ve e‘înunî ‘ala kadâi havâidžî bi hakki mâ ta‘lemune min ‘azîmi sirrillâhi ve bi hakki hâzel-ismil-‘azîmil-a‘zami. Allâhu Allâhu Allâhu bi ‘ilmike ve kudretike alel-halâiki ve bi ismikel-azîmil-kebîril-mute‘âl. Allâhu Allâhu Allâhu ismel lezî fedalletehu ‘alâ sâiril-esmâi es’eluke en teshire lî hâzihil-ervâha ve en ye’tunî fi nevmî ev jakzatî inneke ‘alâ kulli šej’in kadîr. Jâ Allâh jâ Allâh jâ Allâh.

Onaj koji ovaj blagotvorni zapis na svili bude nosio na sebi dobit će od onih koji su na vlasti sve što želi i oni će mu za života biti blagonakloni.

24. Onaj koji bude s potpunom čistoćom na sebi nosio spomenuti blagotvorni krug bit će u društvu veoma omiljen i svi će ga poštovati.

25. Žena koja sa sebom bude nosila krug sa Uzvišenim imenom Allâh, napisan tintom od šafrana na koži od srne ili (još bolje) laneta, djecu će rađati s lahkoćom i bez ikakvih problema.

Napomena: Prije iscrtavanja kruga, kožica se neko vrijeme drži potopljena u ružinoj vodici.

I još nešto: Osobe koje svakodnevno, nakon jutarnjeg obraćanja Bogu (sabah-namaza), budu proučile 99 Lijepih Božjih imena bit će sretne i poštovane i na ovom i na onom svijetu.

-------------

Ako zelite da imate knjigu o 99 Lijepih Bozijih imena kliknite na SVJETLOST DUSE

__________

JEDINSTVENA PRILIKA!

Želite li srebreni ili zlatni privjesak (ili prsten) sa ugraviranim blagotvornim vefkom s ovim Božjim imenom, kliknite OVDJE