"A kad te robovi Moji za Mene pitaju, Ja sam, doista, blizu! Odazivam se molbi molitelja kada Mene moli! Pa nek' se i oni odazovu Meni, i nek' vjeruju u Mene da bi upućeni bili." (Kur'an 2:186)  

1. Evo protokola za ostvarivanje neke zelje ili postizanja nekog cilja: ovaj se časni vefk ugravira u petak ili u svitanje ili u Satu Venere i nosi se kao privjesak oko vrata. Svaki dan se 3025 puta prouči plemenito ime Jâ Mudzîb. Na taj način svaka razumna dova biva prihvaćena. Nakon sto se 3025 puta pomene sveto ime Jâ Mudzîb, prouči se slijedeća dova:

Bismillâhir-râhmanir-rahîm. Allâhumme entel-mudzîbu da‘veted-dâî izâ de‘âni kâne muhlisan fî duâihî ve mus‘ifil-mudtarrîne bil-idzâbeti kable suâlihim li enneke ‘âlimun bi-hâdzetil-muhtâdzîne bimâ sebeka fî ‘ilmikel-kadîmi minel-umûril-makdurâti ve nufûzi mâ kadajte minel-irâdâtil-muhkemâti ve isrâ‘i emrike fî aktâril-erdi ve tabekâtis-semâvâti es’eluk. Allâhumme en tudzîbe da‘vetî ve tesri‘ bi kadâi hâdzetî ve teksif ‘annî serre melemmâtî ve te’men rev‘âtî ve mehâfâtî ve takher men erâde medarrâtî ve terfa‘ deredzâtî ilâ gâjete gâjâtâ ente muntehâ gâjetî min dzemi‘i dzihâtî ve kulle tevedzdzuhâtî. Jâ Allâh (tri puta) Jâ Karîb Jâ Mudzîbed-da‘veh. 

2. Uz spominjanje časnog imena MUDzÎB moze se učiti i neko drugo časno ime da bi se brze postigao cilj. Naprimjer: za sticanje sredstava za zivot uči se i časno ime Jâ Rezzâk, a za brze ispunjenje svih zelja Jâ Müdzîb Jâ Rezzâk.

3. Da bi se neko privukao i opčinio potrebno je s časnim imenom Jâ Mudzîb iskreno zamoliti Svevišnjeg Boga i za sve vrijeme misliti na zeljenu osobu. U mislima formirati prizor kao da zeljena osoba stoji ispred nas, a zatim tri ili sedam noći zaredom, pred samu zoru, 3025 puta spomenuti časno ime Jâ Mudzîb i posebno onoliko puta koliko iznosi zbir numeroloskih vrijednosti svakog slova u imenu zeljene osobe. Svemu tome se doda gore navedena dova, koju treba proučiti sedam puta.  

4. Svako ko zeli da mu se ispuni neka razumna zelja treba, nakon jutarnjeg obraćanja Bogu (sabah-namaza), 55 puta proučiniti gore navedenu dovu, izgovarajući časno ime Jâ Mudzîb i uvijek sa sobom nositi ovaj cudesni vefk (desno). Uzviseni Bog vise nikada neće dopustiti da se ruka ovog Njegovog roba, koja se okrenula k Njemu, vrati razočarana i prazna.

---------------------

Knjiga o  99 Lijepih Bozijih imena - SVJETLOST DUŠE

_______________

JEDINSTVENA PRILIKA!

Želite li srebreni ili zlatni privjesak (ili prsten) sa ugraviranim blagotvornim vefkom s ovim Božjim imenom, kliknite OVDJE