Ako je vjerovati istoričarima, kultura Maja dostigla je svoj vrhunc oko 900. godine. Španjolci su nakon osvajanja Meksika oko 1521. godine, spalili sve pisane dokumente starih srednjeameričkih kultura i iskorijenili sve one koji su ih mogli razumjeti. Od tisuća pisanih dokumenata sačuvana su samo tri. Kodeksi su pohranjeni u Madridu, Parizu i Drezdenu. Iako do današnjega dana nisu u potpunosti odgonetnuti, proučavanje kulture Maja, otkriva nam fascinantne podatke.

Robovi vrenmena
Nijedan narod u povijesti čovječanstva nije bio zainteresiran za proticanje vremena kao Maje. Mnogobrojni kameni stubovi i oltari podignuti su samo da bi se obilježio hod vremena ili da bi se dokumentirali povijesni događaji, a podaci o Mjesecu i Veneri, kalendarskim preračunima i opisima bogova i rituala igrali su veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu.
U životu Maja dani su u sebi imali nečega božanskog. Vjerovali su da je vrijeme rezultat djelovanja bogova i da su ljudi dužni da ga slijede. Osnovni kalendar Maja sličan je kalendaru drugih srednjeameričkih naroda. Vrijeme su izračunavali množeći ga sa 20, to jest 20 x 18 dana = 1 tun, 360 dana x 20 = 1 katun, 7.200 dana x 20 = 1 baktun itd. Pri svakom računanju morao se dodavati jedan dopunski iznos, jer jedan tun iznosi samo 360 dana, a sunčeva godina 365 dana i 1/4. Tačnost takvih korektivnih izračunavanja bila je zapanjujuća.
Inače, svaki dan je bio pod zaštitom nekog od bogova koji je tim danom vladao od zalaska do izlaska Sunca i nekog drugog božanstva čija je vladavina trajala od jednog do drugog zalaska Sunca. Analizom njihovih međusobnih položaja sveštenici Maja mogli su proricati događaje u sljedećem danu. Maje su veliku pažnju obraćali i na položaje Mjeseca, Venere i drugih planeta.
Prvi kalendar Maja imao je godine sa 260 dana podijeljene na 13 mjeseci u kojima je bilo po 20 dana. Drugi kalendar izbrojao je 18 takvih mjeseci i pet bezimenih ekstra-dana, što je iznosilo 365 dana kojima su pribrojavani međudani. U obadva ova sistiema svaki je dan dobivao dopunsko ime koje se ponavljalo tek nakon 52 godine.
Kao i Asteci kasnije, Maje su iskreno vjerovali da bi do propasti svijeta moglo doći ako bi neki vremenski period završio presnažnom kombinacijom zlih utjecaja. Strah od završetka vremena određivao je njihovu istorijsku perspektivu, pa su u kritičnim godinama najveću moguću pažnju posvećivali izvođenju kultnih i žrtvenih obreda kojima se nastojala steći naklonost bogova.

Tajne svemira
Astronomi Maja poznavali su mnoge tajne svemira. Precizno su izračunali putanju Venere, a uz pomoć sistema multiplikacijskih ploča rješavali su probleme korekcije u skladu s postojećim kalendarima. Odstupanja u toku 481 godine iznosila su 0,88 dana, što se svakako mora smatrati nevjerovatnim rezultatom.
Maje su vjerovali da je jutarnja zvijezda u trenutku svog izlaženja veoma opasna, pa su njeno pojavljivanje precizno izračunavali kako bi svećenstvo moglo poduzeti djelotvorne obrede. Astronomija je bila u službi astrologije. Rezultati tih viševjekovnih posmatranja prikazani su na šest stranica 'Drezdenskog kodeksa' koji se čuva u tamošnjoj biblioteci. Ovaj kodeks je lijep primjer crtačke vještine naroda Maja, a nastao je oko 1.200 godine i obrađuje teme iz astronomije, pomračenje Sunca, prorčanstava i Venerinih ploča.
Po jednom od vjerovanja Maja za vrijeme pomračenja Sunca na Zemlju silaze zla bića koja svojim prisustvom ugrožavaju čovjeka. Zbog toga je zadatak svećenika bio da odrede vremensku tačku u kojoj će doći do pomračenja Sunca kako bi se na vrijeme poduzele protumjere za spasenje čovječanstva.
Maje su također vjerovali da se nalaze u centru svijeta koji je sa svih strana okružen morem. Sunce je najmoćnija zvijezda, a postoji pet strana svijeta, pri čemu je peta strana - središte Zemlje i ''srce neba''. I cjelokupni svemir podijeljen je na tri vodoravna sloja: površina Zemlje, nebo (nadzemni svijet) i podzemni svijet.

Pokretač vremena
Po vjerovanju Maja Suce noću luta podzemnim svijetom, da bi se na početku dana pojavilo na istoku. Na velikim trgovima prinošene su žrtve u slavu Sunca kako bi se umilostivilo jer se vjerovalo da je Sunce pokretač vremena. Maja su računali, koristeći i nulu, a brojke su pisane vertikalno, a ne vodoravno. Za kalendarska izračunavanja primjenjivali su sistem koji se može usporediti sa savremenim računanjem a služili su se i sa slikovnim pismom. Znakovi ('glifi') njihovog pisma urezivani su u kamene plohe oltara, na kamene stupove i na borilišta.
Da bi se razumjeli 'glifi' potrebno je poznavati način razmišljanja ovog blistavog naroda. Većina 'glifa' se sastoji iz jednog glavnog elementa i različitih afiksa koji se izrađuju u najrazličitijim bojama.
Pismo je usavršeno samo da bi se zabilježilo proticanje vremena i da bi se dokumentirala imena i uticaji bogova koji vladaju u pojedinim vremenskiom razdobljima, te da bi se saopštile spoznaje sveštenika-astronoma. Upravo zbog toga najveći broj tajanstvenih poruka u kamenu nalazimo u njihovim prastarim centrima za misteriozne ceremonijale u Palenki, Čičen Ici, Kopanu i drugim obrednim mjestima. Prava je šteta što ih još uvijek niko do kraja nije uspio dešifrirati jer bi nam oni sigurno otkrili brojne zagonetke prošlosti Srednje Amerike.
Kada su u pitanju Maje, ništa do kraja nije objašnjeno. Čak ni njihove duhovne tradicije i vjerovanja. Njihova astrologija uklapa se u njihovo robovanje vremenu, a mnogi današnji istraživači skloni su tvrditi da su Maje više nego i jedan narod prošlasti poznavali zvijezde i iz njihovog rasporeda znali da čitaju sudbine novorođenih beba. Njihov horoskop je bio veoma precizan i ista toliko tečan. Zbog toga nerijetko se život pojedinaca upravo odvijao u okvirima koje su odredile zvijezde.
Uostalom, više je nego zanimljivo provjeriti domete njihovog horoskopa sa našim sudbinama. Stoga pogledajte u kojem ste znaku rođeni i provjerite - možda Maje imaju precizniji horoskop od onog što su nam naturili astrolozi modernog vrijemena.

I Vi možete imati Knjigu tajni!

VAS ASTROPROFIL

HOROSKOP PO DANU RODJENJA

HOROSKOP PO SATU RODJENJA

LJUBAVNA SLAGALICA