JAVOR – NEZAVISNOST: Spadate među one koje smatraju neobičnim osobama; posjedujete izraženu moć izražavanja i originalnost; bojažljivi ste i rezervirani; slavoljubivi i ponosni; sigurni u sebe i uvijek željni novih uzbuđenja i iskustva; ponekad bezrazložno nervozni čak i neugodni; imate dobro pamćenje i lako učite; volite da utičete na druge i da za njih donosite odluke, a što se tiče emotivnog života, obično ga znate do te mjere zakomplicirati da ni sami ne znate šta biste i kako biste dalje.


                   Nesretni dani             Sretni dani

Januar         6, 16, 26, 29              1, 5, 9, 23, 28
Februar        8, 15, 16, 23              2, 5, 10, 19, 25, 29
Mart            3, 6, 15, 21                4, 9, 10, 19, 20, 31
April            2, 3, 17, 30                1. 5, 14, 15, 19, 28
Maj              8, 14, 27, 28              3, 12, 13, 18, 21, 31
Juni             4, 5, 23, 26                3, 7, 17, 18, 25, 27
Juli              2, 4, 30, 31                1, 6, 14, 23, 28, 29
August         6, 12, 22, 23              2, 10, 11, 24, 25, 26
Septembar   2, 23, 24, 26              7, 10, 11, 12, 21, 25
Oktobar       6, 14, 26, 27              3, 9, 13, 17, 19, 31
Novembar    6, 18, 22, 29              1, 5, 8, 14, 20, 30
Decembar    6, 12, 22, 28              1, 13, 25, 26, 27, 31


A šta kaže Riznica tajni…

JAVOR
Postoji više vrsta javora. Najljepši su srebrni i zlatni javor. Javorovo drvo je bijelo i tvrdo, koristi se za izradu glazbenih instrumenata, stilskog namještaja i aviona. U Kini i Japanu, javorov list predstavlja simbol jeseni i ljubavi.
Javoru se pridaju ezoterične osobine: križevi i brojanice od javorovog drveta štite od grijeha, a klinovi zakucani u vrata i pragove staje navodno štite ulaz zlim duhovima, demonima i vješticama. U Japanu i Kini javorov je list bio ljubavnički amblem i simbol jeseni. Vjerovalo se da najbolji zvuk daju gusle napravljene od bijelog javora (Acer pseudoplatanus).


I Vi možete imati KNJIGU TAJNI!