MUŠMULA - ČULNOST: Budući da ste rođeni u ovom periodu, za Vas bi se moglo reći da ste šarmantni, veseli, dobrog ukusa, umjetnička duša, strastveni, prenaglašenih emocija, dobri pratioci i odani prijatelji; istovremeno zavisni i nezavisni, lako se ne predajete; za svoje ideale spremni ste da uložite sve od sebe; niste egoistični ali volite biti zapaženi i popularni u društvu u kome se krećete; volite život, kretanje, nemir, čak – u izvjesnom smislu – volite i krizne periode u životu.


                      Nesretni dani            Sretni dani

Januar             6, 16, 26, 29         1, 5, 9, 23, 28
Februar           8, 15, 16, 23         2, 5, 10, 19, 25, 29
Mart                3, 6, 15, 21          4, 9, 10, 19, 20, 31
April                2, 3, 17, 30          1. 5, 14, 15, 19, 28
Maj                 8, 14, 27, 28         3, 12, 13, 18, 21, 31
Juni                4, 5, 23, 26            3, 7, 17, 18, 25, 27
Juli                 2, 4, 30, 31            1, 6, 14, 23, 28, 29
August            6, 12, 22, 23         2, 10, 11, 24, 25, 26
Septembar      2, 23, 24, 26          7, 10, 11, 12, 21, 25
Oktobar          6, 14, 26, 27          3, 9, 13, 17, 19, 31
Novembar       6, 18, 22, 29          1, 5, 8, 14, 20, 30
Decembar       6, 12, 22, 28          1, 13, 25, 26, 27, 31


A šta kaže Knjiga tajni…

MUŠMULA
Druidi su mušmulu (Mespilus germanica) smatrali plemenitom biljkom čiji su plodovi imali višestruke upotrebne vrijednosti. Prilikom odlaska u bitku ili prilikom započinjanja nekog neizvjesnog plana, uzimali su plod mušmule i otvarali ga. Ako bi u njemu našli neparan broj košpica smatrali su da će biti uspješni, a ako bi našli pozitivan broj košpica – sve bi odlagađali za povoljnije vrijeme.
U narodnoj medicini mušmula se koristila u zaustavljanju iscrpljujućih proliva, za otklanjanje osjećaja gađenja i povraćanja, a žene su plodove mušmule uzimale da bi regulirale menstrualne cikluse.

 

I Vi možete imati KNJIGU TAJNI!