ŽALOSNA VRBA - MELANKOLIJA: Oni koji Vas poznaju kažu da ste divni, ali da ste puni melankolije; uvijek ste atraktivni i veoma duhovni; volite sve što je dopadljivo, profinjeno i ukusno; po prirodi ste sanjar; volite putovanja i život bez pritisaka; neumorni ste, iskreni ali  komplicirani; na Vas se može utjecati ali je s svama teško živjeti; poželjni ste i mnogi Vam udvaraju; imate gotovo nepogrešivu intuiciju; sve dok ne pronađete osobu koja će Vam pored ljubavi biti i oslonac, patit ćete zbog ljubavi i tragati za njom.

                     Nesretni dani              Sretni dani
Januar           4, 11, 18, 19           1, 3, 9, 15, 20, 31
Februar         8, 15, 16, 29           3, 12, 13, 18, 23, 27
Mart              6, 7, 26, 27             1, 11, 20, 21, 28, 29
April             2, 3, 9, 29               7, 8, 15, 17, 24, 25 
Maj               8, 21, 27, 28           4, 7, 10, 18, 22, 31
Juni              3, 9, 16, 24             1, 6, 7, 11, 15, 29
Juli               2, 14, 20, 22           4, 9, 10, 17, 25, 30
August         10, 17, 18, 23          3, 5, 12, 22, 28, 29
Septembar   7, 8, 17, 21              4, 9, 10, 22, 23, 28
Oktobar       4, 8, 14, 20              1, 2, 11, 12, 25, 30
Novembar    5, 7, 12, 21             17, 18, 22, 23, 25, 30
Decembar    4, 5, 6, 14                9, 10, 18, 23, 26, 28

A šta kaže Knjiga tajni…

ŽALOSNA VRBA
U drevnim vremenima nastalo je vjerovanje da je žalosna vrba (Salix babylonica L.) spustila svoje grane da bi zaštitila i sakrila Majku Božiju kada je pred progoniteljima bježala sa Isusom. Jedno drugo vjerovanje kaže da se ispod njene krošnje okupljaju zlodusi i demoni. Narodna vjerovanja zbog toga savjetuju da se u vrijeme grmljavine nipošto ne ide pod njenu krošnju, jer sveti Ivan Gromovnik ispod nje munjom gađa đavole. U našim je krajevima žalosnu vrbu nazivaju i imenom ‘jadika’, što odgovara klasičnim predodžbama da je riječ o drvetu koje oko sebe širi žalost, melankoliju i tugu. Njene grane i lišće, navodno, koriste vještice u spravljanju zlih čina. Kome se od drveta žalosne vrbe napravi dugme i prišije na odijelo tugovat će sedam godina. Kuću u koju se unese grana žalosne vrbe uskoro će ispuniti tuga, a onaj ko sanja žalosnu vrbu – tugovat će sedam dana.

I Vi možete imati KNJIGU TAJNI!

VAS ASTROPROFIL

HOROSKOP PO DANU RODJENJA

HOROSKOP PO SATU RODJENJA

LJUBAVNA SLAGALICA